Disputas

Kristina Barbara Slåtsve disputerer 4. oktober

Forekomsten av diabetes øker på verdensbasis og med det øker også utfordringene for helsevesenet knyttet til oppfølging og behandling. Kristina B. Slåtsve har i sin avhandling fokus på diabetes 1 og 2 og hvordan oppfølgingen av disse personene følges opp av helsetjenesten.

Petter Øien, leder Forskningsseksjonen
Publisert 29.09.2022
Portrettbilde av Kristina B. Slåtsve

Kristina B. Slåtsve disputerer 4. oktober.

​Prioriteringsveilederen sier at personer med diabetes type 2 og dårlig blodsukkerkontroll, senkomplikasjoner og/eller annen kompliserende sykdom har rett til oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Dette danner grunnlaget for Kristina B. Slåtsve sin ph.d.-avhandling: «Prevalence, vascular complications, and level of health care treatment in individuals with type 2 and type 1 diabetes mellitus».

Disputasen er åpen for alle og skjer i 9. etasje (auditoriet) ved Nordlandsykehuset Bodø. Disputasen blir også strømmet: 

Stort data​​materiale

Ved å inkludere alle personer med diagnostisert diabetes i Salten, fra både sykehus og allmennpraksis, gir studien gode estimater på forekomsten av diabetes og vaskulære komplikasjoner til diabetes, både type 1 og type 2, i dette området. 

- Vi sitter med et stort og spennende forskningsmateriale, forteller Kristina Slåtsve. Det er selvfølgelig kjempeviktig at vi har data fra både fastleger i de enkelte kommunene og spesialisthelsetjenesten. ​

Spe​​nnende prosess

Nordlandssykehuset har over lang tid samlet inn data gjennom ROSA4-studien. Man sitter således på data over tid som viser utviklingen for diabetes type 1 og 2. Data er samlet inn i 1995, 2000, 2005 og 2014, noe som gir et unikt innblikk i sykdomsutviklingen innen diabetes i vår region. 

- Disse dataene er på mange måter unike, ikke bare for Nord-Norge, men faktisk også nasjonalt, forteller Slåtsve. 

Nyttig forskn​​ing

En viktig del av prosjektet har også vært å undersøke hvilke faktorer hos pasient og fastlege som er assosiert med at pasienter med diabetes type 2 er behandlet i spesialisthelsetjenesten. Videre har de i ph.d.-prosjektet undersøkt om sosioøkonomisk status er assosiert med forekomst av diabetesrelaterte komplikasjoner som hjerteinfarkt, hjerneslag, øyesykdom, nyresykdom og fotsår hos de med type 2 diabetes.

- Vi ser stor nytte i denne forskningen, forteller Slåtsve. Vi er opptatt av å presentere forskning som kan komme den aktuelle pasientgruppen til nytte. Nå gleder jeg meg til disputasen, forteller en begeistret Kristina B. Slåtsve.