LIVET I NORDLANDSSYKEHUSET

Bemanningssenteret ved Nordlandssykehuset gir mange muligheter for den ansatte

Har du lyst på en 100 prosent fast stilling hvor du kan jobbe i to eller flere enheter, kanskje på tvers av fag og lokasjon? Som ansatt ved Bemanningssenteret i Nordlandssykehuset er det fullt mulig.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 29.02.2024
Sist oppdatert 11.03.2024
En gruppe kvinner som smiler
F.v. Irene Flatvoll-Pedersen, Caroline Engmark-Scobie og Siri Sandbakk ved Bemanningssenteret.

- Sykehuset har mange fagområder og det å kunne noe fra ulike fagfelt er berikende og nyttig. Fleksibiliteten er vår fordel, og vi strekker oss langt, sier Caroline Engmark-Scobie ved Bemanningssenteret.  

Caroline Engmark-Scobie og Siri Sandbakk startet begge i jobben som rådgiver ved Bemanningssenteret i 2023, men er allerede travelt opptatt med å hjelpe klinikker, avdelinger og potensielle medarbeidere å finne hverandre. De har også overtatt ansvaret for å avhjelpe Kirurgisk- og Medisinsk klinikk i Bodø med innleie fra eksterne vikarbyrå når dette er nødvendig.

Bemanningssenteret jobber for hele Nordlandssykehuset og har per i dag 50 medarbeidere tilsatt. Hos oss jobber det både sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, helsefagarbeidere og ambulansefagarbeidere.

- Noen tror kanskje at Bemanningssenteret tilbyr vilkårlige ekstravakter, men det er ikke tilfellet. Selv om Bemanningssenterets medarbeidere dekker opp fravær i klinikkene på sykehuset har medarbeiderne våre faste hele stillinger og en forutsigbar arbeidsplan, hvor nettene og helgene jobbes i avdelinger de allerede er godt kjente i, sier Siri Sandbakk ved Bemanningssenteret.

Stor fleksibilitet

Et av flere mål for Nordlandssykehuset med å ha eget bemanningssenter er mindre overtid og innleie fra eksterne byråer. Som arbeidsgiver ønsker Nordlandssykehuset å tilby de ansatte 100 prosent stillinger med fast lønn, og for den ansatte er det de samme vilkår som for øvrige heltidsansatte i sykehuset. De jobber verken mer eller mindre helg og høytid, og sånn sett er det ingen forskjell fra å jobbe 100 prosent i en klinikk.

- Eller jo, i noen tilfeller kan vi tilby ekstra fleksibilitet. Vi blir ekstra glade for å finne løsninger med lederne for medarbeidere som kanskje ellers ikke kunnet jobbe i sykehuset. Det være seg foreldre med delt omsorg eller andre behov. Felles for de alle er at de eier en heltidsstilling, jobber tre-delt turnus og helgene sine, men med store variasjoner på hvordan arbeidsplanen ser ut, sier Irene Flatvoll-Pedersen. Hun er seksjonsleder for Bemanningssenteret

- Når noen søker stilling hos oss, kartlegger vi alltid deres kompetanse for så å matche den mot avdelingenes behov. På den måten blir det vinn, vinn for alle parter. Det lyses også ut kombinasjonsstillinger i samarbeid med ulike enheter.

Bemanningssenteret har til enhver tid ute utlysninger for sykepleiere, sykepleiestudenter og helsefagarbeidere som jobber ufrivillig deltid. Disse finner du i Webcruiter. Hvis du er nysgjerrig på om jobb i Bemanningssenteret kan være noe for deg så er du velkommen til å ta kontakt med dem.

Som medarbeider i Bemanningssenteret kan du ha 100 prosent stilling, men jobbe på ulike enheter. Du kan til og med dele stillingen din mellom en somatisk avdeling og en psykiatrisk avdeling, og i noen tilfeller  mellom ulike lokasjoner.

70 prosent i Bodø, 30 prosent i Vesterålen

De fleste har et hovedarbeidssted, og rundt 30 prosent stilling i en annen avdeling. Dette kan endre seg etter behov, men det vil aldri skje plutselig eller uten at det er dialog om dette med den og at ønsket om endring er tilstede.

- Vi åpner for fleksible jobbmuligheter, og gir den ansatte bred erfaring. 

Bemaningssenteret har sykepleierstudenter med fast helgestilling hos oss, men når de er i Vesterålen i praksis kan ta den helgen der. Dette selv om praksisplassen befinner seg i Vesterålen og sykepleierstudenten til vanlig jobber ved lokasjonen i Bodø.

- Vi har til og med medarbeidere som deler stillingen sin mellom Bodø og Vesterålen. Gjennom tett samarbeid med enhetene har vi har god oversikt over sykehusets totale bemanningssituasjon og forsøker å finne de gode løsningene, sier Irene.

En ressurs for klinikkene og avdelingene i Nordlandssykehuset 

Bemanningssenteret ble startet allerede i 2018 men har utviklet seg en god del siden da. I tillegg til å ivareta våre medarbeidere så server Bemanningssenteret også lederne på ulike felt, med rådgivning rundt vikarinnleie og med praktisk lederstøtte. 

Per i dag er det tre ansatte. Irene er seksjonsleder og har jobbet her siden senterets oppstart, Caroline er psykiatrisk sykepleier, mens Siri er hjelpepleier. De har alle jobbet som ledere i sykehuset, og kjenner godt til utfordringene med å dekke vakter. 

Har du spørsmål om mulighetene i Bemanningssenteret, ta kontakt! 

 

Bemanningssenteret

Bemanningssenteret er Nordlandssykehusets interne bemanningsbyrå!

Bemanningssenteret
Dame som sitter ved et bord og smiler