Dame som sitter ved et bord og smiler

Bemanningssenteret

Nordlandssykehuset satser på heltidskultur, og i den forbindelse er det etablert et bemanningssenter som skal bidra til dette. Som fast ansatt i heltidsstilling ved Bemanningssenteret, vil du jobbe tredelt turnus med arbeid per tiden hver tredje helg. Hos oss vil du kunne kombinere somatikk og/eller psykiatri. Bemanningssenteret er Nordlandssykehusets interne bemanningsbyrå!

Bemanningssenteret er opptatt av at du skal oppleve faglig utvikling og trygghet. Du vil derfor jobbe opp mot enheter og fagområder i en begrenset rullering, hvor din kompetanse, dine interesser og sykehusets behov vil bli vektlagt. I dialog med deg, vil vi bli enige om hvor du ønsker å arbeide. Ved å jobbe på ulike enheter vil du få verdifull erfaring og kompetanse fra flere fagfelt. Er du nyutdannet helsepersonell, eller ny på Nordlandssykehuset, vil du den første tiden jobbe ved ett sted, slik at du blir trygg og får en fin introduksjon til sykehuset. De ansatte hos oss er sykepleiere, sykepleierstudenter,spesialsykepleiere, helsefagarbeidere, jordmødre og ambulansefagarbeidere.

 

Ved ansettelse gjennom Bemanningssenteret får du forutsigbarhet i jobbhverdagen: 

  • Heltidsstilling
  • Bred og allsidig kompetanse
  • Begrenset rullering
  • Forutsigbar arbeidsplan
  • God opplæring

Jobber du deltid, men ønsker å jobbe heltid? I den forbindelse tilbyr vi deg som jobber redusert i fast stilling ved Nordlandssykehuset Bodø å søke på 100 prosent stilling.

Brøken du allerede har tilknyttet moderpost vil kombineres med en brøk i Bemanningssenteret, slik at du til sammen har en 100 prosent stilling i en tilpasset arbeidsplan.

I en studentstilling i Nordlandssykehuset vil du få muligheten til å lære mer om fagområder innen somatikk og/eller psykiatri. Vi vektlegger god opplæring slik at du kan føle deg trygg på jobb og oppleve faglig utvikling. 

Som sykepleierstudent i helge- og feriestilling ved Bemanningssenteret, vil du jobbe turnus med arbeid hver andre eller tredje helg og fem uker innenfor sykehusets hovedferieavvikling. Her er det mulighet for individuelle ønsker og tilpasninger. 

De faste helgestillingene tilpasses innenfor en stillingsandel på intervall 12-30 prosent.

Hvem passer stilling i Bemanningssenteret for?
Alle som ønsker fast 100% stilling i sykehuset. Hos oss jobber både sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere, jordmødre, sykepleierstudenter og ambulansefagarbeidere. 

Hvor mange enheter må jeg jobbe på?
De fleste medarbeiderne våre jobber ved en eller to enheter. Som nyutdannet eller ny i sykehuset, vil du den første tiden jobbe ved ett sted, slik at du blir trygg og får en fin introduksjon til sykehuset.

Kan jeg måtte jobbe på ukjente enheter?
Nei, du vil få god opplæring og være kjent på den enheten du skal rullere mot. Vi er opptatt av faglig utvikling og trygghet.

Jeg har 80% stilling, må jeg si denne opp for å jobbe 100% hos dere?
Nei, du kan få 20% hos oss. Hvis det er behov, kan du jobbe dette ved din faste arbeidsplass. Eller du kan jobbe på en annen enhet etter at du har fått god opplæring der. 

Vet jeg når jeg skal på jobb?
Ja, du har en fast turnus/kalenderplan. Du vil alltid vite når du skal på jobb og har fri. Vi planlegger hvilken enhet du skal jobbe dine rullerende vakter på.

Hvordan er det med lønn?
Du har fast månedslønn.  

Må jeg jobbe mer aften, natt og helg?
Nei, turnusen din er helhetlig. Du vil ha lik turnus som andre i full stilling. Du kan komme med ønsker for turnus/kalenderplan på lik linje med andre ansatte.
•    Har jeg samme rettigheter som andre ansatte?
Ja, du har mulighet til å delta på kurs og fagdager. Lønn etter tariff. Planlagt ferie. Turnus/kalenderplan godkjent av tillitsvalgte.
•    Kan jeg velge hvor jeg vil jobbe?
Vi tar hensyn til dine ønsker, kompetanse og interesser. I dialog med enhetene finner vi en enhet som passer. Du kan kombinere stillinger i psykiatri og somatikk. Vi samarbeider også med sykehuset i Vesterålen.
•    Jeg er sykepleierstudent, kan jeg jobbe hos dere?
Ja, fra 2.år på studiet. Du kan jobbe hver 2. eller 3. helg, i tillegg til 5 uker på sommeren.