Kompetanseportalen

Kompetansportalen benyttes for dokumentasjon av spesialistutdanningen.

Alle LIS1 og LIS2/3 som skal søke spesialistgodkjenning etter ny forskrift må bruke kompetanseportalen. For å vise progresjon i utdanningsforløpet er det viktig at attestering av læringsaktiviteter og godkjenning av læringsmål gjøres fortløpende i kompetanseportalen.
 
For LIS1 må alle læringsmål innen aktuelle fagfelt være oppnådd og godkjent før intern rotasjon i sykehuset, samt før oppstart i kommunen.
 
I Nordlandssykehuset er kompetanseportalen​ en integrert modul i HR-systemet, Personalportalen. Når LIS ansettes tildeles aktuelle kompetanseplaner av leder, og disse planene følges gjennom hele spesialistforløpet fra HF til HF. ​

Kompetanseportalens funksjoner for LIS:

  • Se læringsmålplaner/kompetanseplaner etter tildeling fra leder
  • Registrere og eventuelt sende fullførte læringsaktiviteter til signering 
  • Sende gjennomførte læringsmål til godkjenning
  • Legge inn veileder, invitere til ny veiledningssamtale, skrive forberedelse til samtale og referat
I mange læringsaktiviteter og læringsmål gis det tilgang til å laste opp relevante vedlegg (kursbevis o.l.), samt mulighet til å skrive inn kommentarer. LIS har også mulighet for å kalle tilbake læringsmål som er sendt til godkjenning. 
 
 

I Nordlandssykehusets kvalitetssystem, Docmap og på intranettsidene Pulsen, vil du få tilgang til aktuelle brukermanualer og prosedyrer. I kompetanseportalen vil du også finne brukerveiledninger og e-læringer øverst til høyre under ikonet «?».
 
Har du spørsmål eller trenger veiledning, kontakt Nordlandssykehusets brukerstøtte: kompetanseportalen@nordlandssykehuset.no​
 
Sist oppdatert 07.07.2023