Fagkurs

Gruppeveiledning for kursledere

Månedlig 1,5 timers veiledningsgruppe for helsepersonell som jobber med pasienter og pårørende i grupper.

Tid og sted

Når

Inntak til gruppen gjøres på høsten og veiledningen går fra august til juni. Det tas ikke opp nye deltagere underveis i året.

Arrangør

Gruppen ledes av psykoterapiveileder Hilde Hjort med ansatte ved Lærings- og mestringssenteret som biveiledere.

Målgruppe

Ansatte i Nordlandssykehuset som jobber med opplæring til pasienter og pårørende i grupper. For eksempel kursledere og forelesere på lærings- og mestringskurs og ulike gruppetilbud innenfor somatikk eller psykisk helse og rus.

Innhold

I gruppeveiledningen diskuterer, reflekterer og veileder vi hverandre basert på vanskelige, uløselige eller praktfulle eksempler fra å jobbe med grupper.

Påmelding

For påmelding og mer informasjon ta kontakt med Lærings- og mestringssenteret i Bodø. 

E-post lmsenter@nlsh.no eller telefon 75 57 00 14

Litteraturtips og nyttige nettadresser

Kommer

Kontakt