Kompetanseportalen

Kompetanseportalen er en nasjonal løsning for dokumentasjon av kompetanse og er i bruk ved alle helseforetak i Norge.

I Nordlandssykehuset er kompetanseportalen en integrert del av Personalportalen, og er vårt felles verktøy for å dokumentere og følge opp kompetanseutvikling for alle medarbeidere og ledere ved bruk av kompetanseplaner. Alle ansatte vil få kompetanseplaner som skal gjennomføres i kompetanseportalen. 
 
Kompetanseportalen skal også støtte prosessen og dokumentasjonen av utdanningsforløpet for leger i spesialisering (LIS). Den enkelte LIS sin leder, veileder og supervisører har en sentral rolle i oppfølgingen av læringsløpet. De ulike funksjonene i kompetanseportalen er til bruk for registrering av innfridde læringsaktiviteter og godkjente læringsmål, samt dokumentasjon av veiledningssamtaler.
 
På våre intranettsider finner du råd og veiledning om kompetanseportalen​, samt henvisninger til aktuelle prosedyrer i vårt kvalitetssystem Docmap.
 

Bruk av kompetanseportalen hjemmefra/utenfor ​​personalport​alen

Du kan logge inn direkte i kompetanseportalen hjemmefra eller via personalportalen på følgende nettsider: 
 
​Forutsetning er at du har et stillingsforhold på sykehuset og har vært pålogget internt i sykehuset først. Du må her lage deg et nytt passord førstegangs ekstern pålogging. Disse passordene du må huske/ta vare på, da dette vil være forskjellig fra det passordet du benytter når du er pålogget på sykehuset. 
 
Det er også mulig å logge seg direkte inn i kompetanseportalen utenfor jobb ved bruk av appen "Dossier helse".
 
For brukerstøtte, spørsmål eller hjelp, send e-post til kompetanseportalen@nordlandssykehuset.no
 
Portalen benyttes også til å dokumentere utviklingssamtaler mellom leder og medarbeider.
 
For brukerstøtte i utviklingssamtalen kontakt, personal@nordlandssykehuset.no
Sist oppdatert 03.07.2024