Nordlandssykehuset deler forbedring innen mental helse i internasjonalt nettverk

15. – 17. mai 2023 ble IHI Forum Quality & Safety in Healthcare arrangert i København. Rådgiver Ina Bjerknesli fra Seksjon for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset deltok i forbedringsnettverk innen mental helse.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver/Seksjon for pasientsikkerhet
Publisert 24.05.2023

To damer

Fra venstre: Prosjektleder ​Marte Marie Gjerstad og sosionom Monica Almli.

Rådgiver Ina Bjerknesli ved Seksjon for pasientsikkerhet i Nordlandssykehuset deltok på det internasjonale nettverket for forbedring innen mental helse, Mental Health Improvement Network under IHI Forum Quality & Safety in Healthcare. Arrangementet ble avholdt 15.-17.mai i København. 

Bjerknesli fikk fortalt om fremgangen i Forbedringsutdanning Nord og forbedringsprosjektet til Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet i Nordlandssykehuset (ARPA). 

Prosjektleder Marte Marie Gjerstad og sosionom Monica Almli ved ARPA deltok på forbedringsutdanning Nord kull 7. Prosjektet deres handler om et velkjent problem innen dagbehandling i Psykisk helse- og rusklinikken: ARPA opplever at rundt 13 prosent av pasientene ikke møter til avtalt time. 

Konsekvenser av dette er at pasienten mottar ikke behandling, andre pasienter må vente, og helsepersonell mister tid de kunne brukt til behandling med pasient.
Bjerknesli forteller at det er mange gode forbedringsprosjekter å velge mellom innenfor psykiatri, men at hun valgte dette fordi det har blitt gjort en svært god jobb i å kartlegge problemet. 

- At denne pasientgruppen ikke møter til time har vært ei utfordring over tid. Dette var en velkjent problemstilling i nettverket og prosjektet skapte gode diskusjoner om utfordringen, sier Bjerknesli. 

Forbedringsteamet fortsetter å jobbe med kartleggingen av at pasienter ikke møter til time, samt tiltak for å forebygge dette. ​