Forbedringsutdanning Nord

Flere forbedringsveiledere klare til innsats

Helse Nords forbedringsveilederutdanning kull 3 er nylig gjennomført. De nyutdannede veilederne kan hjelpe prosjektledere og forbedringsteam gjennom de ulike prosessene i et forbedringsarbeid. Veiledning bidrar til å øke sjansen for å lykkes med forbedring.

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
Publisert 06.06.2023

​ 

Gruppe på ni personer utendørs

Kullbilde fra venstre: Pernille Aune (RKPS), Mari Tande Aronsen (UNN), Kamaldeep Chudasama (Sykehuset Vestfold), Sønneva Bergtun (Sykehuset Vestfold), Kristin Larssen (Sykehusapoteket Nord), Gunhild Lein Lersveen (USHT Trøndelag), Ninja Hansen (HSYK), Cathrine de Groot (Sykehuset Telemark) Jann-Hårek Reinvik Lillevoll (HN RHF).

Forbedringsveileder er et kurs som er et viderekommende trinn på kompetansestigen for de som har gjennomført Forbedringsutdanning Nord. 

Helse Nords forbedringsveileder kull 3 er gjennomført med siste samling i Bodø 30. og 31. mai. I denne omgang har ni veiledere fullført utdanningen. Gjennom teori og praksis har deltakerne fått erfaring og kunnskap knyttet til gjennomføring av veiledningssamtalen. De har fått fordypning innen forbedringskunnskap og kan blant annet veilede innen bruk av ulike metoder og forbedringsverktøy, arbeidsprosesser, sette målsetninger og anvende målinger. 

Målet er å gi varig endring til det beste for pasienter, pårørende og medarbeidere.


Fem personer foran rød og grønn vegg

Kurskomiteen: fra venstre Runar Johannessen (Nord Universitet), Ida Bakke (RKPS), Aina Swensson (RKPS), Hege Andersen (UNN) og Arne Magnus Elvegård (UNN)

Veilederutdanningen til Helse Nord er et samarbeid mellom Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet og Kontinuerlig forbedring UNN HF med bistand fra universitetslektor ved Nord universitet. 

En forbedringsveileder er en viktig ressurs for Helse Nord og bidrar til å sikre en varig struktur i arbeidet med pasientsikkerhet​.

​​