Kontinuerlig forbedring i LIS-utdanningen

Nordlandssykehuset har kjørt sin første pilot for å dekke læringsmål 42 og 43 i LIS-utdanningens felles kompetansemodul. Vi gratulerer de 23 LIS 2/3 som gjennomførte først runde QI LIS! QI LIS genererte flere gode forbedringsarbeid som vil komme både ansatte og pasienter til gode.

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
Publisert 03.11.2022
Gruppe med mennesker oppstilt og smilende til kamera
​Kompetansekravet sier at en legespesialist skal kunne anvende forbedringskunnskap for å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass. 

Seksjon for pasientsikkerhet har en regional rolle i Helse Nord og skal gi klinisk personell kunnskap i forbedringsverktøy. Derfor var det naturlig at seksjonen fikk oppgaven med å utforme kurset som skal dekke læringsmålene innen forbedringsarbeid for LIS 2/3. 

Kurset er noe komprimert sammenlignet med den regionale forbedringsutdanningen QI Nord, men krever at legene jobber aktivt med et forbedringsprosjekt på sin arbeidsplass. Kursdagene er formet som en workshop, med både teori og praktiske øvelser.

- Vi bruker en del tid på praktiske øvelser fordi vi vet at man sjeldent benytter verktøy som man ikke har testet ut i det praktiske, sier Linda Djupos, som er kursleder for QI LIS. 

Forskning og forbe​dring

Forskning har en mulighet til å bevise at alternativ A er bedre en alternativ B. Forskning er noe man er avhengig av i helsetjenesten, for å tilby den beste behandlingen til våre pasienter. Selv om vi får ny og bedre kunnskap, tar det altfor lang tid før kunnskapen blir etablert praksis. Håpet er at kunnskap om kontinuerlig forbedring kan bedre dette.

- Et sykehus er et komplekst system med mange prosesser og mennesker som krysser hverandre. Se for deg Truls 15 år. Han får et stygt brudd i slalåmbakken, og mor ringer 113.  Den korte versjonen er at Truls ble fraktet til sykehuset, ble operert og utskrevet etter fire dager. Den lange versjonen involverer AMK, luftambulanse, akuttmottaket, laboratoriet, røntgen, kirurgen, anestesi, kjøkken, renhold, sengepost, fysioterapeut, apotek, SKSD og så videre, der alle har vært involvert i større eller mindre grad. Og utover avdelinger og klinisk personell, har vi  e-helseverktøyene som snakker sammen. Disse faktorene gjør forbedringsarbeid svært krevende, tilføyer Linda.

Videre forteller hun at;

- Vi jobber med å bygge opp en kompetanse i Helse Nord som skal gjøre forbedringsarbeid mindre tidkrevende, der alle snakker samme språk når man skal endre praksis i et komplekst system.


Fire damer og en mann samlet og smilende mot kamera

Fra venstre: Rådgiver Ina Bjerknesli, nevrolog/rådgiver Ida Bakke, LIS Stig Nymo, overlege Ellinor Haukland og kursleder Linda Djupos. 

QI LIS ​​kull 2

Piloten som ble gjennomført uke 40 skal evalueres av seksjonen, kurskomiteen, utdanningskoordinerende overlege og fagdirektør etter tilbakemeldinger fra kursdeltagerne. Evalueringen vil avgjøre om kurset videreføres og med hvilken hyppighet, eller om format og innhold endres.