Bli en forbedringsveileder

Over nyttår starter utdanning av et nytt kull forbedringsveiledere i Helse Nord. Kunne du tenkt deg å være en aktiv veileder innen forbedringsarbeid? Har du kunnskap innen kontinuerlig forbedring og erfaring med forbedringsarbeid? Ta kontakt med din nærmeste leder og søk!

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
Publisert 03.11.2022
Dame som holder opp en bok mot kamera og smiler

​​Forbedringsveileder er en regional utdanning i Helse Nord. Utdanningen driftes av Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet og Nordlandssykehuset i tett samarbeid med Kontinuerlig forbedring, UNN. 

Forbedringsveileder gir deg fordypning i forbedringsmetodikk, grunnleggende kunnskap om veiledning og praktisk trening i bruk av veiledningsmetodikk. Kull 3 har oppstart i Bodø vår 2023.​

Utdanningen arrangeres vekselsvis i Bodø og Tromsø.

På et halvt år gjennomføres to samlinger à to dager, samt fire nettmøter.

Samlinger for kull 3 i Bodø er planlagt på følgende datoer:

  • Samling 1 – Bodø: Uke 5 – 31.jan – 1. feb. 2023
  • Samling 2 – Bodø: Uke 22 – 30. mai – 31. mai 2023
I tillegg arrangeres det digitale møter mellom samlingene og man må få satt av tid til å veilede prosjekt underveis.​

Synes du dette høres spennende ut? 

Ta kontakt med din nærmeste leder og hør om du kan få delta på forbedringsveilederutdanningen. Ledere melder inn deltagere til klinikk eller stabs​ledelse som sender inn påmeldingsskjema. 

Søknadsfrist: 15. november 2022