Gruppe på ti personer i blå skjorte som smiler

Seksjon for pasientsikkerhet

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

Seksjon for pasientsikkerhet er en av fem seksjoner i fagavdelingen. Seksjonen er en støttende funksjon for ansatte i å ivareta pasientsikkerhet, forebygging av skader og kvalitetsforbedring.

Regional kompetansetjeneste​ for klinisk pasientsikkerhet

Helse Nords kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet har som hovedoppgave å bistå til systematisk deling av kunnskap og erfaring i pasientsikkerhetsarbeidet på tvers av foretaksgrensene. Kompetansetjenesten utgår fra seksjon for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset. 

Pasientsikkerhet handler om å forhindre uønskede hendelser og pasientskader som et resultat av helsetjenestens behandling. Pasientsikkerhet handler også om å lære av disse hendelser for å forebygge at de gjentar seg.

Les mer​​ om våre ansvarsområder:​

Den regionale pasientsikkerhetskonferansen arrangeres årlig, og har siden oppstart i 2013 vært en viktig møteplass for helsepersonell i landsdelen. 
 
Forelesere fra inn- og utland deler sine erfaringer og det legges opp til dialog, gode diskusjoner og kunnskapsdeling på tvers av helseforetakene. Vi har fokus på nettverksbygging og praktisk forbedringsarbeid.
 
 

Årlig deler vi ut pasientsikkerhetsprisen til ansatte i Nordlandssykehuset. Prisen går til teamet som har jobbet systematisk med et tiltak som har ført til forbedring og bedre pasientsikkerhet.
 

Tidlige​​​r​​e vinnere

2023 - Ruspoliklinikken

2020 - Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen

2019 - Kvinneklinikken

2018 - Avdeling for kreft og lindrende behandling

2017 - Stopp Sepsis

2016 - Barnemedisinsk post

2015 - BUPA

2014 - Prehospital klinikk

2013 - Prosjekt Slagalarm

 
 


Formålet med utdanningen er å gi sykehusansatte i alle ledd, kunnskap om hvordan de setter i gang, leder og gjennomfører forbedringsprosjekt som gir varig endring av tjenestene til det beste for pasienter, pårørende og medarbeidere. 

Les mer om kontinuerlig forbedring i Nordlandssykehuset​ ​


Telefon: 75 53 40 00 (sentralbord Nordlandssykehuset)

OBS! Ikke send personopplysninger i e-​post til oss​. Sist oppdatert 29.08.2023