Vant Pasientsikkerhetsprisen

Ruspoliklinikken vant Nordlandssykehusets pasientsikkerhetspris. - Vinneren har et pasientfokusert prosjekt og kan vise til måloppnåelse, skriver juryen i sin begrunnelse.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 15.12.2023
Sist oppdatert 21.12.2023
En gruppe mennesker som holder et skilt

Foto: Ulrikke Jenssen Følvik/Nordlandssykehuset

Avdelingsleder Andreas Østvik, assisterende avdelingsleder og overlege Kristin Nygård-Odeh, prosjektleder Marte Gjerstad, prosjektleder og behandler Monica Almli og enhetsleder for Ruspoliklinikken, Beate Søvik Hansen.

- Jeg er utrolig stolt av Ruspoliklinikken og jobben de har gjort. All ære til dem, og til Monica Almli som har vært en pådriver hele veien,

Det sier prosjektleder Marte Marie Gjerstad etter utdelingen fredag 15. desember.

Målet med arbeidet har vært forebygging av frafall fra behandling innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Ruspoliklinikken.

- Jeg er mektig imponert og stolt av det gode forbedringsarbeidet som her er utrettet for pasienter med rusavhengighet, sier klinikksjef Hedda Soløy Nilsen i Psykisk helse- og rusklinikken. 

Bedre pasientsikkerhet

Som en del av satsningen på kvalitet og pasientsikkerhet bestemte ledelsen i Nordlandssykehuset i 2013 at foretaket skulle dele ut en årlig pris til et forbedringsprosjekt som har ført til bedre pasientsikkerhet. Prisen deles ut hvert år under direktørens juletale i desember.

Alle ansatte kan nominere forbedringsprosjekter i Nordlandssykehuset. I 2023 kom det inn tre nominasjoner: forbedringsprosjektet e-STROKE som skal øke kompetansen om hjerneslag i prehospital tjeneste, smertescoringsverktøyet Comfort Neo for nyfødte ved Nyfødt intensiv og forbedringsprosjektet som skal redusere drop out ved Ruspoliklinikken i Psykisk helse- og rusklinikken.

Juryen består av leder i Brukerutvalget, fagdirektør, administrerende direktør og leder for Seksjon for Pasientsikkerhet i Nordlandssykehuset. Vinneren får en gavekortsjekk på 25 000 kroner og to deltakerplasser på Internasjonalt forum for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. I 2024 arrangeres dette i London.

Pasientfokusert prosjekt

I år er det forbedringsprosjektet i Ruspoliklinikken som stikker av med seieren. Det ble høsten 2022 etablert et forbedringsteam i Ruspoliklinikken med utgangspunkt i ansattes eget ønske om å delta i forbedringsarbeidet. Teamet består av åtte medlemmer inkludert prosjektlederne. Prosjektlederne er Monica Almli og Marte Marie Gjerstad.

Målet med arbeidet har vært forebygging av frafall fra behandling innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Ruspoliklinikken. Dette er en problemstilling som er kjent internasjonalt.

Akkurat dette forbedringsarbeidet ble presentert på internasjonalt forum for mental helse i mai 2023. Les mer om det her. 

I sin begrunnelse, skriver juryen følgende:

«Alle tre nominerte er gode forbedringsarbeid. Alle har brukt forbedringsmetodikk og jobbet systematisk mot måloppnåelse. Vinneren har et pasientfokusert prosjekt, og kan vise til måloppnåelse.

Leder i Brukerutvalget, Paul Daljord, sier at arbeidet er et vinnvinn-prosjekt, ved at det sikrer at pasienten får behandling til rett tid, og at behandlere har en mer forutsigbar arbeidsdag».

Vi gratulerer!

Tidligere vinnere:

2022: Slagenheten Bodø

2021: Kaiku Health - persontilpasset oppfølging av kreftpasienter

2020: Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen

2019: Kvinneklinikken

2018: Avdeling for kreft og lindrende behandling

2017: Stopp Sepsis

2016: Barnemedisinsk post

2015: BUPA

2014: Prehospital klinikk

2013: Prosjekt Slagalarm