Sjelden kombinasjon ble case og poster i København

Dijanne de Vos, fagansvarlig bioingeniør, og Aud Rishaug, spesialbioingeniør fikk inn en gravid pasient med en så sjelden kombinasjon av blodtype og fenotype at det kun fantes en blodpose i hele Norge pasienten kunne få. Hun kom til Bodø for å føde.

Helen Katrin Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 09.06.2022
Sist oppdatert 10.06.2022
​  
To bioingeniører som smiler mot kamera

Aud Rishaug (til venstre) spesialbioingeniør og Dijanne de Vos, fagansvarlig bioingeniør.

På den internasjonale bioingeniørkongressen i København 2021 leverte de en poster (abstract), og under årets nasjonale blodbankkonferanse i Oslo 2022 holdt de et faglig foredrag om sin case. 
 
Det var i september 2019 at det kom inn en fødende til Nordlandssykehuset Bodø. Hun hadde tatt de vanlige kontrollprøvene under hele svangerskapet, uten at blodbanken hadde påvist antistoff. Under fødselen finner de derimot en positiv screening, og laboratoriet i Bodø utfører antistoffidentifisering for å finne antistoffet – som viser seg å være en anti-c (lille). 

- Antistoffet i seg selv er ikke sjeldent, men på grunn av pasientens blodtype, som er 0 RhD neg, med en sjelden fenotype, er det nesten umulig å finne forlikelig blod til henne, forteller Dijanne de Vos. Hun er fagansvarlig bioingeniør ved Nordlandssykehuset.

Det var ingen blodgivere i Helse Nord som passet til hennes blodtype med den fenotypen. Det finnes nå 1 SAG som er nedfrosset på OUS som passer til denne pasienten. Det vil si at pasienten har kun 1 forlikelig blodpose hun kan få i hele Norge. I krisesituasjoner kan pasienten få 0 RhD pos SAG, men pasienten risikerer da å danne anti-D .

- Det var ikke nødvendig med blodoverføring i dette tilfellet, men pasienten ble anbefalt å gi blod dersom det skulle bli nødvendig senere, avslutter bioingeniørene.