Innovasjonsmidler 2023

Se fremtiden i øyet

En øyebunnsfotografering kan avdekke helsopplysninger som kanskje ellers ikke ville blitt oppdaget med det første. Prosjektleder Therese von Hanno ser fremtiden i øyet med innovasjonsmidler fra Helse Nord.

Petter Román Øien, leder, Seksjon for forskning
Publisert 12.07.2023

 ​

Dame med flette i håret som smiler

Prosjektleder Therese von Hanno har som hovedmål å få på plass en effektiv og desentralisert screening av diabetespasienter i helse Helse Nord. (Foto: Marvin Emil Johansen)

Innovasjonsprosjektet "Diabetes retinopati - se fremtiden i øyet" har som hovedmål å få på plass en effektiv og desentralisert screening av diabetespasienter i hele Helse Nord, det forteller en begeistret prosjektleder Therese von Hanno.

​Ny simulator

For å løse denne utfordringen har Nordlandssykehuset knyttet til seg ledende aktører i markedet innenfor gradering av bilder ved hjelp av kunstig intelligens og medisinsk validerte algoritmer (RetinaRisk) for screening. Prosjektgruppen inkluderer bred klinisk kompetanse fra flere helseforetak, supplert med ansatte fra Seksjon for klinisk IKT ved Nordlandssykehuset, Helse Nord IKT og leverandører.​

- Det er både viktig og fascinerende å kunne ta i bruk algoritmer og på sikt også kunstig intelligens for å øke effektiviteten og kvaliteten på pasienttilbudet.

Viktig både for klinikere og pasienter

Pasientnær fotografering vil gi mindre tidsbruk og kostnad ved undersøkelsene. Økt kapasitet vil sikre rett frekvens på undersøkelsene, noe som er av betydning for å oppdage evt. behandlingstrengende netthinneforandringer på rett tidspunkt for best prognose. Systematisk og kvalitetssikret retinopatigradering vil sikre kvaliteten på oppfølgingen av diabetikere.

- Informasjonsarbeid og samarbeid med brukerorganisasjoner kan bidra til økt kunnskap om behovet for netthinnefotografering ved diabetes, økt innsikt i betydningen av god blodsukkerregulering, og økt oppslutning om retinopati-screeningen hos diabetikere, forteller von Hanno. Dette er derfor et prosjekt som skal være nært pasientene våre. 

Nora Nord h​​jelper til

I tillegg vil pasientinnkallelse ved hjelp av Nora Nord bidra til at pasientens tilbud om øyebunnsfotografering koordineres med andre timer på sykehuset for de pasientene hvor det er aktuelt.

- Seksjon for klinisk IKT ved Nordlandssykehuset har derfor en viktig rolle i prosjektet, forteller hun. I første fase skal vi få på plass automatisk håndtering i DIPS Arena, herunder ventelistehåndtering og pasientinnkalling. I neste fase er målet vårt å tilby samme funksjonalitet til de andre foretakene i Helse Nord. 

Forn​​øyd

Klinikksjef Gunn Hege Valøy er svært fornøyd med støtten til dette innovasjonsprosjektet. 

- Dette er et kjempeviktig tiltak i utviklingen av klinikken vår. Det er svært positivt at Nordlandssykehuset tar i bruk nye teknologier og metoder for å utvikle tilbudet til denne store pasientgruppen, sier hun. 


​​​