Innovasjonsmidler 2023

Nye innovasjonsmidler til Nordlandssykehuset

Fredag 21. april var det frist for å søke Helse Nords innovasjonsmidler. Til sammen ble 29 søknader vurdert, hvorav hele 14 fra våre fagmiljøer. Komiteen har nå gått gjennom søknadene, og utfallet er godt nytt for Nordlandssykehuset!

Petter Román Øien, fagavdelingen, leder Seksjon for forskning
Publisert 04.07.2023
Sist oppdatert 07.07.2023

​ 

Dame med briller som smiler

Administrerende direktør, Siri Tau Ursin.

Det ble tildelt støtte til åtte innovasjonsprosjekter – seks nye innovasjonsprosjekter og to såkalte overføringsprosjekter. Tre av de nye prosjektene med maksimal bevilgning gikk altså til Nordlandssykehuset. UNN (to prosjekter), Helgelandssykehuset (to prosjekter) og Finnmarkssykehuset (ett prosjekt) fikk de øvrige. 

- Tre av åtte! Det er god grunn til å være fornøyd, sier en meget begeistret administrerende direktør, Siri Tau Ursin.

God inn​sats fra mange

- Gratulerer så mye til alle som fikk sine prosjekter innvilget! Samtidig er det viktig at vi også er oppmerksomme på at en rekke gode ideer og initiativ fra Nordlandssykehuset ikke fikk støtte, og at disse også kan være viktige. Jeg benytter derfor anledningen til å takke alle som brukte tid og energi på å søke, og da også de som ikke fikk støtte. 

- Felles for svært mange av våre prosjekter er at de fokuserer på effektivisering, jobbglidning og andre tiltak som kan være av betydning for den omstillingsprosessen sykehuset befinner seg i. Når man har så mange prosjekter på bordet, må vi se på hvordan klinikker og staber kan jobbe videre med noen av de ideene som ikke fikk støtte, sier Siri Tau Ursin.

Ulike fag​områder 

Som det fremgår av tildelingen, er Nordlandssykehusets innovasjonsprosjekter forankret knyttet til ulike fagområder. De tre prosjektene er knyttet til utvikling av innkomstjournal, screening av øye-pasienter og innovativ læring innen gynekologiske/vaginale undersøkelser. Totalt ble kr 6 383 000,- for 2023 og 2024 tildelt. Av dette fikk altså Nordlandssykehusets prosjekter kr 3 300 000,-, altså litt over 50 % av midlene.

- De mange prosjektene vitner om en utbredt og godt innarbeidet innovasjonskultur blant våre dette ansatte! Dette gjør meg både stolt og glad, sier Siri Tau Ursin. 

Innovasjonsmidler 2023

​Prosjekt​

​Prosjektleder

​Foretak

​Tildeling

​Diabetes retinopati - se fremtiden i øyet
​Therese von​ Hanno
​Nordlandssykehuset, Kirurgisk klinikk
​Kr 550 000,- + kr 550 000,-
​Implementering av persontilpasset vankomycindosering i Helse Nord Innovasjon ​

​Lena Aronsen
​Universitetssykehuset Nord-Norge, Diagnostisk klinikk
​Kr 502 000,- + kr 502 000,-
​Digital hjemmeoppfølging av pasienter med kroniske respirasjonslidelser ved hjelp av medisinsk teknisk utstyr og e-helseløsninger 
​Eva Bjørhusdal
​Helgelandssykehuset,  Akuttmedisinsk klinikk Innovasjon - nye prosjekter
Kr 550 000,- + kr 550 000,-
​Utvikling av e-læring i InfoCaption for medisinsk simulering innen gynekologi og fødselshjelp i hele helsesektoren 
​Hege Hansen
​Nordlandssykehuset - Kirurgisk klinikk Innovasjon - nye prosjekter
​Kr 550 000,- + kr 550 000,-
​Ny og bedre innkomstjournal i akuttmottak 
​Eirik Hugaas Ofstad
​Nordlandssykehuset Senter for klinisk støtte og dokumentasjon Innovasjon - nye prosjekter
​Kr 550 000,- + kr 550 000,-
​Antibiotikabehandling i hjemmet 
​Vilde Richardsen
​Universitetssykehuset Nord-Norge, Medisinsk klinikk
​Kr 129 000,- + kr 70 000,- 
(Overføring av innovasjon mellom foretak)
​Nytt tjenesteforløp for digitale konsultasjoner med somatiske tilleggsundersøkelser 
​Robert Kechter
​Finnmarkssykehuset
​Kr 300 000,- + kr 300 000,-
Bruk av RPA til automasjon av manuelle oppgaver ​
​Skule Stormdalshei
​Helgelandssykehuset, Drift og Eiendom
​Kr 180 000,-
(Overføring av innovasjon mellom foretak)

​Totalt

​Kr 3 311 000,- + kr 3 072 000,-