Nasjonal forskningsrapport: Nordlandssykehuset presenterte forskning om oppfølging av kreftpasienter

Nordlandssykehuset har to av de 18 forsknings- og innovasjonsprosjektene i årets nasjonale forskningsrapport fra helseforetakene. Kreftlege og postdoktor Ellinor Haukland presenterte forskningsprosjektet om oppfølging av kreftpasienter da helseministeren fikk overlevert rapporten på fredag.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 29.05.2023
presentasjon for HOD
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fikk utdelt rapporten i Oslo fredag, der Ellinor Haukland presenterte sin forskning om fremtidens oppfølging av kreftpasienter. Foto: Kristina Lindstrøm

​Hvert år utarbeider de regionale helseforetakene rapporten, som en del av årlig melding fra de regionale helseforetakene til Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten ble overlevert på et seminar der også et utvalg av prosjektene fra rapporten ble presentert.

Ellinor Haukland

Ellinor Haukland. Foto: Helen Sagerup

Kreftlege og postdoktor Ellinor Haukland leder prosjektet ved Kreftavdelingen i Nordlandssykehuset som ble utvalgt til en av prosjektene som ble presentert for helseministeren. Prosjektet handler om at oppfølginging av kreftpasienter tar i bruk pasientrapporterte data i sanntid. Pasientens medvirkning styrkes, behandlingen blir basert på individuelle behov og pasienten får tryggere oppfølging under behandlingsforløpet.

Den andre artikkelen fra Nordlandssykehuset handler om forskningen til avdelingsoverlege og ortopedspesialist Cato Kjærvik ved Nordlandssykehuset Vesterålen som har funnet ut at det er store variasjoner i etterlevelse av kunnskapsbaserte retningslinjer når det gjelder behandling av hoftebrudd.

Se våre forskningssider​​

Du kan lese begge artiklene slik de presenteres i rapporten her: 

Fra reaktiv til proaktiv oppfølging av kreftpasienter

Fremtidens oppfølging av kreftpasienter tar i bruk pasientrapporterte data i sanntid. Pasientens medvirkning styrkes, behandlingen blir basert på individuelle behov og pasienten får tryggere oppfølging under behandlingsforløpet.
Les artikkelen
Skjermbilde fra app

Stor variasjon i behandling av hoftebrudd

Avdelingsoverlege og ortopedspesialist Cato Kjærvik ved Nordlandssykehuset Vesterålen har funnet ut at det er store variasjoner i etterlevelse av kunnskapsbaserte retningslinjer. Pasienter i Norge får med andre ord ikke lik behandling ved hoftebrudd.
Les artikkelen
Cato Kjærvik

Ny forskningsrapport klar: Dette forsket sykehusene på i 2022

Kjønnsspesifikk forskning, persontilpasset medisin, psykisk helse, kreft og kunstig intelligens. Det skjer hele veien viktig forskning og innovasjon i sykehusene. Fredag 26. mai mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den tiende nasjonale rapporten om forsknings- og innovasjonsaktivitetene i helseforetakene i 2022.
Les nyheten
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fikk utdelt rapporten fra fagdirektør i Helse Vest, Bjørn Egil Vikse.