Innovasjonsprosjekt resulterte i digital drømmekollega

Hvem ønsker seg vel ikke en kollega som tar alle de kjedelige oppgavene, jobber døgnet rundt uten å klage og til alt overmål er både pålitelig og presis?

Tekst og foto: Inger Ellen Eftevand Orvin
Publisert 22.05.2023

​​

Damer foran PC

Sykepleierne Inger Lise Gautestad og Elisabeth Sørensen jobber ut mot alle poliklinikker på sykehuset, og er bindeleddet mellom systemutviklere og klinikken. For mange er det en stor terskel å la en software-robot ta over oppgaver som helsesekretærene tradisjonelt har utført. Men Inger Lise Gautestad og Elisabeth Sørensen får likevel stadig flere forespørsler om hjelp fra Nora Nord.

Ved Nordlandssykehuset har de allerede denne drømmekollegaen på plass. Riktignok er hun ikke å se i korridorene, hun er ikke spesielt sosial, og er ikke den som skryter av en kollega som har gjort en god innsats. Muligens er det også en aldri så liten nedside at hun heller ikke har egne meninger. Men til gjengjeld er hun ikke høylytt rundt kaffebordet, heller ganske så anonym i sin fremtoning.
  

Ja, vi elsker Nora Nord

− Likevel elsker vi Nora Nord, sier Inger Lise Gautestad og Elisabeth Sørensen. 
De er sykepleiere hentet fra henholdsvis akuttmottak og sengepost, begge med bred klinisk erfaring. Nå jobber de ut mot alle poliklinikker på sykehuset, og er bindeleddet mellom systemutviklere og klinikker. 

Det tar tid å implementere selv de beste og mest ressurssparende systemer, og for mange er det en stor terskel å la en software-robot ta over oppgaver som helsesekretærene tradisjonelt har utført. 

− Men nå får vi flere og flere forespørsler. Tror du Nora Nord kan gjøre dette? Kan hun hjelpe oss med dette? 

Tidsbesparelsen handler blant annet om å slippe dobbelt- og trippelarbeid når diagnoser og behandlinger skal registreres i ulike systemer. 

5 500 brev på ei helg

Nora Nord har allerede utviklet spisskompetanse på flere felt. Hun er en racer på epikriser. Hun kontrollerer at alle felt er riktig utfylt, at alle opplysninger er kommet med, og at de blir sendt til riktig mottaker. Ja, så til de grader effektiv er hun, at ventetiden på å motta epikriser ved enkelte områder har gått ned fra to måneder til tre timer. I underkant av 200 000 har hun allerede sendt ut. Snakk om effektivitet!

Da tiden var inne for å tilby nye doser covid- 19-vaksiner, sendte Nora Nord ut 5 500 brev via Digipost, en prosess som normalt ville tatt flere uker. Halvparten var unnagjort på ei helg. Dersom brevene i Digipost ikke var åpnet innen tidsfristen, sørget Nora Nord for at fysiske brev ble sendt ut. 

Vi trenger vel ikke å si at hun raskt tjener inn sin egen lønn? Da hun nylig gikk inn og sjekket 1 500 pasientjournaler for en liten feilføring, hadde hun bare på denne operasjonen tjent inn 70 prosent av sine egne lisenskostnader. 

The sky is the limit

Har Nora Nord utviklingspotensial? Svaret fra Lars Eirik Hansen, leder for Senter for klinisk støtte og dokumentasjon, er et ubetinget ja. Han er ingeniør 
og har påtatt seg farskapet til Nora Nord. Sammen med et team av fagfolk og utviklere står han bak innføringen av RPA (Robotic Prosess Automation) ved Nordlandssykehuset. 

− På denne måten har vi klart å automatisere en del arbeidsprosesser som frigjør ansatte til å gjøre andre verdifulle oppgaver, sier Hansen. 

Mann

Sammen med et team av fagfolk og utviklere står Lars Eirik Hansen bak innføringen av RPA (Robotic Prosess Automation) ved Nordlandssykehuset.

Eksemplene begynner å bli mange, listerydding er et vesentlig punkt. Nora Nord sin hovedoppgave kan oppsummeres i det å gjenskape det mennesker gjør på pc. Hun kopierer oppgaver som gjøres i ulike applikasjoner, regneark eller andre skjema, og gjør prosessene likt andre ansatte, bare mye raskere. Hun er bygget med komponenter som enkelt kan endres og tilpasses den unike jobben hun blir bedt om å gjøre. I dag har hun kapasitet til å ha 20-30 robotprosesser gående samtidig. 

− Så lenge jobben kan automatiseres, kan Nora Nord potensielt gjøre den. 
Kritiske stemmer er redd Nora Nord sin innblanding i sykehusenes ansvarsoppgaver skal gå ut over pasientsikkerheten. 

− Ingen grunn til bekymring, mener Nora Nords far. Feilmarginene er langt mindre enn om mennesker gjør samme jobben. ​