Forskningsartikkel om metodevalg innen psykiatri publisert i Frontiers

Psykologspesialist Erling Kvig og overlege Steinar Nilssen ved Spesialpsykiatrisk avdeling i Psykisk helse og rus-klinikken har fått publisert en artikkel i Frontiers. De anbefaler at man utvikler bedre opplæring i, og forståelse av, psykopatologi.

Helen K. Langfors Åsli
Publisert 04.04.2023
Nilssen og Kvig

Nilssen og Kvig

Artikkel Does method matter er publisert i Frontiers in Psychiatry, og beskriver resultatene i en studie der forskerne har sett på validitet av strukturerte diagnostiske verktøy, i dette tilfelle Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID). 


55 pasienter innlagt ved Regional enhet for psykoser inngikk i studien. Pasientene ble undersøkt ved hjelp av SCID-IV og et tradisjonelt klinisk psykiatrisk intervju og grundig journalgjennomgang. 

- Resultatet var mildt sagt nedslående, og det ble påvist dårlig samsvar mellom SCID og Best-estimate consensus diagnosis (kappa 0.21, dvs, at det er tvilsomt om rett diagnose stilles ved hjelp av SCID). Videre påviste vi at sensitivitet kun var 46 prosent, dvs. at over halvparten at psykosene ikke oppdages. Vi anbefaler derfor i klinisk, diagnostisk øyemed at man ikke stoler blindt på resultatene ved «spørreskjemadiagnostikk», men heller utvikler bedre opplæring i, og forståelse av, psykopatologi, sier Kvig og Nilssen. 

Referanse:​ 

Kvig EI and Nilssen S (2023) Does method matter? Assessing the validity and clinical utility of structured diagnostic interviews among a clinical sample of first-admitted patients with psychosis: A replication study. Front. Psychiatry. 14:1076299. doi: 10.3389/fpsyt.2023.1076299