Får 11 millioner kroner til å forske på kvinnehelse

Forskere ved Nordlandssykehuset er tildelt 11 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å forske på kjønnsforskjellen i sykefravær. - Vi fikk akkurat nyheten. Det er fantastisk!

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 20.09.2023

Tre personer foran busk

Professor og forskningsleder Arnstein Mykletun, Beate Brinchmann og Nils Abel Aars ved Nordlandssykehuset. Foto: Nordlandssykehuset

Det sier Beate Brinchmann, leder ved Kompetansetjenesten for arbeid og psykisk helse (KAPH) ved Nordlandssykehuset.


Nå skal forskere ved KAPH undersøke hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn.  

- Vi har ikke bare én hypotese om hvorfor kvinner er mer sykemeldt enn menn, men flere. Noen handler om kvinners helse, andre om at kvinner har omsorgsroller kombinert med lønnsarbeid som kan være belastende. Andre hypoteser handler om kjønnsforskjeller i normer og preferanser, sier professor og forskningsleder Arnstein Mykletun.

Forskerne bak studien er Nils Abel Aars, Sharon Stevelink, Oda Brandseth, Beate Brinchmann og Arnstein Mykletun ved Nordlandssykehuset. I tillegg deltar forskere fra King’s College London, University of Sydney, Tilburg University i Nederland og Monash University i Melbourne Australia. 

Viktige midler

Kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse er ledende ved Nordlandssykehuset i konkurransen om ekstern finansiering til forskning. De har tidligere fått 23 millioner kroner fra Norges forskningsråd i forbindelse med IPS-forskning (individuell jobbstøtte), og 14 millioner kroner til multisenterstudier ved HelseIArbeid i klinikkene ved Helse Nord fra Helse Nord RHF og Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

På spørsmål om hva disse nye midlene betyr, svarer Mykletun:

- Kvinner har høyere sykefravær enn menn, og på tross av mye tidligere forskning vet vi fortsatt ikke hvorfor det er slik. Nå er det vår tur til å prøve å løse denne gåten, sier han og legger til:

- Disse midlene er også strategisk viktig for kompetansetjenesten. I spesialisthelsetjenesten er vi lovpålagt å drive med forskning, men vi er ofte prisgitt å skaffe midlene selv, og i konkurranse med andre sterke forskningsmiljø. Slike midler muliggjør videreføring av forskningssamarbeid med ledende forskningsmiljø internasjonalt, og det svært verdifulle regionale samarbeidet med HelseIArbeid ved poliklinikkene i Kirkenes, Sandnessjøen, Harstad og Tromsø.

Den finansierte prosjektperioden er fra 2024 til 2030 for denne tildelingen. 

- Det er et langsiktig prosjekt, avslutter forskningslederen. 

Stolt direktør

Administrerende direktør Siri Tau Ursin er begeistret over tildelingen fra Norges forskningsråd.

- Dette er en kjempegod nyhet, sier Ursin, og fortsetter: 

Jeg er imponert, men samtidig ikke overrasket over at forskere ved Nordlandssykehuset når opp nasjonalt og får støtte fra Norges forskningsråd. Det er også svært gledelig at vi bidrar med viktig kunnskapsutvikling innen kvinnehelse. Jeg ser frem til å høre mer om hvilke resultater som kommer ut av forskningen, sier direktøren.