Avansert treningsarena for digitale løsninger

Du tror du er kommet inn i stua hjemme hos bestefar, men så feil kan du ta. LINKEN eHelselab ved Nordlandssykehuset er spekket av det aller mest up-to-date av velferdsteknologi.

Inger Ellen Eftevand Orvin
Publisert 15.05.2023

Dame i stol

Prosjektleder Merete Johansen i Seksjon for klinisk IKT. Foto: Inger Ellen Eftevand Orvin

LINKEN eHelselab er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset. Her er alt av tenkelige løsninger og systemer innen sykehus, kommune og velferdsteknologi på plass. 
− Systemene våre snakker ikke alltid godt nok sammen. I LINKEN kan vi sitte i samme rom og samtidig observere hvordan informasjon som sendes fra ett system, blir mottatt i et annet, forklarer Merete Johansen. Hun er prosjektleder i Seksjon for klinisk IKT og jobber med innovasjon og innføring av kliniske systemer ved Nordlandssykehuset.

Fra «røyksignaler» til e-helseløsninger

− Mange pasienter tror alle aktører i helsevesenet «kjenner» dem, det er langt fra tilfellet. Både fastlege, legevakt, sykehus og hjemmetjeneste har egne systemer, og alle registrerer «sine» data. Det lille vi deler av data mellom oss er altfor dårlig, så dårlig at jeg pleier å sammenligne det med å sende røyksignaler, sier Johansen. 

For å gjøre noe med dette, er det skapt et autentisk pasienthjem med velferdsteknologi og e-helseløsninger. Vi finner en sykehusseng tilkoblet utstyr som finnes både på sengepost og på sykehusets vaktrom. 

Her har man også kommunens systemer, fra tildelings-kontor til fastlegekontor og responssenter for digital hjemmeoppfølging. 

Teste løsninger i sanntid

LINKEN er rett og slett en arena for kvalitetssikring, og en avansert treningsarena for digitale helseløsninger. Sentralt står samhandling mellom sykehuset og de tjenestene som helsevesenet gjennom kommunen nå kan levere i pasientens hjem. 

Gjennom Inovacare kan også helseindustrien teste sine løsninger i LINKEN. De kan kjøpe plass for å teste produkter, og de kan få tilbakemelding fra klinikere etter at løsningene er testet i praksis. Bedrifter som har løsninger eller produkter under utvikling, kan søke om tilgang for å prøve ut produktene i et virkelighetsnært miljø. 

− Dette er en unik mulighet for å få verifisert og testet løsninger i sanntid, med unik tilgang til fagkompetanse, sier Johansen.

Flere systemer i samme rom

I forbindelse med utskriving av pasienter kan det være kritisk om ikke viktig informasjon umiddelbart havner på rett sted.

− Når vi sitter i samme rom og prøver ut løsningene i praksis, får vi en god forståelse av hvor skoen trykker. Vi tester ut ulike måter å jobbe sammen på, sier Johansen og legger til:

− Vi kan si det slik at vi trenger oversettere mellom systemene. På den måten kan vi sikre at informasjon kommer frem til rett tid og sted, og inneholder det begge parter forventer og trenger. 

Hun mener at de ulike aktørene generelt trenger  bedre forståelse for hverandres funksjoner og tjenester for å kunne samhandle bedre om pasienten.   

− Det må starte med at vi lærer å forstå hverandre og har pasienten i fokus. 

På vei mot samme mål

Ønskedrømmen er én innbygger – én journal. Ifølge Johansen er dette på plass i alle sykehusene i hele Helse Nord.

− Men vel så viktig er det å kunne jobbe effektivt mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, det vil si mellom sykehus, fastlege og andre kommunale tjenester. Men sånn er ikke virkelighetens verden.

På veien mot en bedre virkelighet for pasientene, skapes det i LINKEN verdifulle relasjoner og forståelse mellom spesialist-, primærhelsetjeneste 
og helseindustri. 

− På den måten får vi redusert avstanden, og delt kunnskap som kommer pasientene til gode, sier Johansen.