Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2023

Angstfri med virtuell virkelighet

Bodø Intensiv Eksponeringsterapi (BIET) er en ny femdagers intensiv eksponeringsbasert angstbehandling, med integrert VR-teknologi. Behandlingen er diagnoseoverskridende, og det terapeutiske arbeidet er både gruppebasert og individuelt.

Helen K. Langfors Åsli, Nordlandssykehuset
Publisert 30.05.2024
Et par kvinner som ser på en TV-skjerm
Silje Lovise Stokvik Fredriksen, konstituert overlege, har vært med i prosjektet fra starten. Her demonstrerer hun VR-brillene sammen med prosjektleder og psykiater Ulrika Larsson. Foto: Annette Fretheim Karlsen.

Behandlingsprotokollen er utviklet av Forsvaret og nå overført til bruk i helseforetak, der Nordlandssykehuset er først ut med implementeringen.

Bodø Intensiv Eksponeringsterapi (BIET) er en femdagers intensiv diagnoseoverskridende eksponerings­ basert angstbehandling for alle angstlidelser. Behandlingen kan brukes enten det er posttraumatisk stresslidelse (PTSD), tvangslidelse (OCD), panikkangst eller sosial angst og foregår både individuelt og i grupper. I tillegg er den integrert med persontilpasset bruk av VR­-briller. Pasienten kan utføre angstfremkallende oppgaver i trygge omgivelser, en virtuell virkelighet. Den behandlingsmessige intervensjonen skjer dermed i den virtuelle virkeligheten som pasienten er i, og tilpasses den enkelte pasient.

– Pasienter som har gått lenge med angst­ og depresjonsdiagnoser har gjerne en hoveddiagnose, men også innslag av flere typer angstsymptomer. Siden vi arbeider diagnoseoverskridende får pasientene en målrettet, kraftfull og raskere effekt av behandlingen for symptomtrykket, og blir fortere frisk enn i ordinær behandling, sier prosjektleder Ulrika Larsson, psykiater og veileder i kognitiv atferdsterapi.

 

– Jeg er overrasket over effekten. Det var lett å leve seg inn i og det aktiverer det samme som i virkeligheten. Jeg fikk føle på at metodikken fungerer.
Pasient

 

Det unike med metoden er den transdiagnostiske tilnærmingen ut ifra en generisk forståelse av angst. Metodikken kan brukes på alle typer angstlidelser, og også om pasienter har andre samtidige lidelser eller symptomer. Pasienten må eksponeres for angstfremkallende situasjoner slik at intervensjonene i behandlingsmodellen kan benyttes.

– I VR-­brillene har vi en rekke angst­ fremkallende situasjoner som for de fleste skaper høy angstaktivering som for eksempel å stå på et høyt sted, forklarer Larsson.

– Pasienten vet det er trygt, der den står med VR­briller i et trygt rom med terapeuten, men følelsene forstår det ikke. Dermed fremkalles reaksjonen i det virtuelle rom, og da starter behandlingen med intervensjoner som gjør at pasienten opplever symptomlette.

En av fire rammes

Angstlidelser er en av de vanligste psykiske lidelsene i befolkningen, der én av fire rammes i løpet av livet og gjerne i ung alder. Pasienter med angstlidelser står i fare for å utvikle andre psykiske lidelser hvis de ikke får tidlig og riktig behandling, de risikerer å havne utenfor skole og arbeid, og ikke minst å måtte stå lenge i behandling. Ofte innebærer de etablerte behandlingene lange polikliniske pasientforløp og noen ganger også døgnopphold for pasienten.

Nordlandssykehuset har til nå gjennomført ni behandlingsgrupper, der 37 pasienter har startet behandlingen og 32 har gjennomført. Resultatene er gode, og det rapporteres om færre symptomer etter behandlingen på flere parameter som angst, depresjon og livskvalitet. Et lokalt kvalitetsregister sikrer oppfølgingen av resultater før og etter behandlingen.

En person med kort hår
Prosjektleder og psykiater Ulrika Larsson. Foto: Annette Fretheim Karlsen.

 

Kommer fra Forsvaret

Metodikken er grunnet i kognitiv atferdsterapeutisk angstbehandling, en metodikk som er godt kjent og validert siden 1980-tallet.Behandlingen er et resultat av godt militært-sivilt samarbeid. Forsvaret har jobbet med denne modellen over år for sine veteraner, og siden behandling for angstlidelser skjer i spesialisthelsetjenesten ønsket Forsvaret å dele metoden. Nordlandssykehuset har som ett av de første helseforetakene fått opplæring og veiledning i metodikk og protokoll.

Den nye behandlingsmodellen har hele tiden vært medarbeiderdrevet med støtte hos faglig ekspertise, både på terapi- og teknologisiden. Det er opprettet nye samarbeidsflater for å spre kunnskap og erfaringer både i eget foretak, og nasjonalt og internasjonalt.

– Vi har vært helt avhengige av støtten fra avdelingene. Medlemmene i teamet er fra ulike enheter i Psykisk helse- og rusklinikken. Slik får vi spredt kompetansen på tvers i egen klinikk, og det gir ringvirkninger i behandling av andre pasienter som kan ha nytte av eksponeringsterapi. Det krever mye erfaring og kompetanse for å gjøre dette faglig korrekt, også i det virtuelle rom, sier Larsson. 

Larsson ser for seg at eksponeringsbasert behandling kan brukes i andre
format for pasienter som trenger annen type tilpasning, og det er startet en aktiv integrering av Barne- og Ungdomspsykiatri i prosjektet.

Behandlingen har vært i prosjektform, men er nå integrert i driften. 
– Vi har etablert et eget virtuelt rom i klinikken. Vi har godt samarbeid med teknologileverandøren Fornix, hvor vi også samarbeider om videreutvikling av VR-applikasjonene.

– Vi har én fast behandlingsuke i måneden. Slik er BIET integrert i daglig drift i tillegg til at videreutviklingen og samarbeidet med andre avdelinger fortsetter, forteller Larsson.

Arbeidet vil følges videre opp i Nordlandssykehuset, hvor også Forsvarets sanitet – Institutt for militær psykiatri og stressmestring (FSAN IMPS) er invitert til å delta i analyse av data og publisering av funn.

– Og vi tar gjerne imot henvendelser fra andre helseforetak om hospitering, avslutter Larsson.

Fakta

Bodø Intensiv Eksponeringsterapi (BIET) er en intensiv eksponeringsbasert angstbehandling, kombinert med integrering av persontilpasset bruk av VR-teknologi. Firmaet Fornix bidrar med VR-teknologi. Prosjektet er finansiert av Helse Nord og Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset.

Innovasjonsprosjektet er et sivilt-militært samarbeid mellom Forsvaret ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring og Nordlandssykehuset ved Psykisk helse- og rusklinikken.

Kontaktpersoner ved Nordlandssykehuset: Ulrika Larsson, psykiater og veileder i kognitiv atferdsterapi, og Hedda Soløy-Nilsen, psykiater og klinikksjef.