Innovasjonsmidler 2023

Alle gode ting er tre

Tre innovsjonsprosjekter på tre forsøk. Hege Hansen og Stine Andreasen utvikler seg nok en gang med sin oppfinnelse.

Petter Román Øien, leder, Seksjon for forskning
Publisert 13.07.2023
 
To damer som smiler til kamera

Hege Hansen (til venstre) og Stine Andreasen får tildelt innovasjonsmidler for tredje gang.

​Først mottok de innovasjonsmidler til sin idé som medfører prototypeutvikling av nytt utstyr til induksjon under fødsler. Deretter ble søknad om støtte til utvikling av simulator innvilget, og nå får Hege Hansen og Stine Andreasen for tredje gang innovasjonsmidler – denne gang til innovativ læring av helsepersonell.

Ny simulator

Det overordnede målet for prosjektet er å utvikle innovativt, tilpasset og praktisk læringsmateriell for alt helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten som gjennomfører vaginale/gynekologiske undersøkelser. Ferdighetstrening på simulatoren ved hjelp av brukerdesignet undervisningsmateriell vil ha et betydelig potensial i utdanning av jordmødre og leger, demonstrasjon av klinisk undersøkelse og behandling på helsestasjonen, undervisning i gynekologiske praktiske ferdigheter til jordmødre og leger, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

- Dette innovasjonsprosjektet innebærer utvikling av innovativt læringsopplegg for vaginale undersøkelse av gravide og ikke-gravide kvinner, forteller en glad og takknemlig prosjektleder Hege Hansen. 

Ved hjelp av simulatoren vi utvikler, kan man utføre praktisk opplæring i vaginale undersøkelser på pasienter. Når vi nå har fått på innvilget støtte til dette prosjektet, får vi også muligheten til å utvikle et integrert, digitalt opplæringsopplegg, forteller Hansen. 
 
- Dette åpner helt nye muligheter med tanke på det vi ønsker å oppnå!

Viktig både for klinikere og pasienter

Innføring av simuleringstrening er et paradigmeskifte innen utdanning og læring i helsetjenesten, med stort potensiale for samhandling på tvers, mellom foretak, primærhelsetjeneste og utdanningsinstitusjoner. Undervisningsmaterialet vil være elektroniske og planlegges distribuert via InfoCaption, som er tilgjengelig hos helsepersonell både i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

- Å lære praktiske ferdigheter er vanskelig! Med dette prosjektet skal vi få på plass kunnskapsstøtte til ansatte og studenter. Jordmor- og medisinstudenter vil få bedre grunnopplæring i vaginalundersøkelse og enkle gynekologiske prosedyrer, forteller gynekolog og prosjektpartner Stine Andreasen. ​

Forn​øyd

Klinikksjef Gunn Hege Valøy er svært fornøyd med at Hansen og Andreasen har fått midler til dette innovasjonsprosjektet. 

- Vi er virkelig stolte over våre to oppfinnere. Tre tildelinger på tre forsøk! Jeg er imponert over hva Hege og Stine har fått til, og gleder meg til å følge prosjektet deres i tiden som kommer!