– Med eSTROKE styrker vi kompetansen om hjerneslag!

Nå er det Lofoten og Vesterålen sin tur til å ta i bruk ny undersøkelsesmetode for hjerneslag i ambulansene. Ved hjelp av en app blir det lettere for ambulansepersonell å kommunisere med sykehuset og sammen med dem avgjøre om slagalarmen skal gå.  – Med eSTROKE styrker vi kompetansen om hjerneslag!

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver/Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 09.06.2023
Sist oppdatert 04.03.2024
Innsiden av en ambulanse

Torsdag 8. juni og fredag 9. juni holder seniorforsker og lege Maren Ranhoff Hov foredrag ved Nordlandssykehuset i Lofoten og Vesterålen. Fra venstre: Maren Ranhoff Hov, prosjektleder John Helge Flage, lege Henrik Hoven ved Nordlandssykehuset i Vesterålen og ambulansearbeider Lisbeth Falstad ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Foto: Nordlandssykehuset.

Det sier prosjektleder John Helge Flage ved Prehospital klinikk i Nordlandssykehuset.  

Hjerneslag er en alvorlig akutt sykdom som er en vanlig årsak til vedvarende funksjonshemming og død. Felles for behandlingene er tidsfaktoren og at rask behandling kan ha betydning for prognosen og målet er raskest mulig behandling gjerne innen en time.

Forskning  viser at 70 prosent av alle hjerneslag hadde ett eller flere symptomer med enten talevansker (prate), lammelse i ansikt (smile) eller lammelse i arm (løfte) – det som vi kjenner fra FAST-undersøkelsen. Både befolkningen og prehospitalt helsepersonell er blitt trent i symptomer som opptrer hos ca. 70 prosent av slagpasientene og ikke de resterende 30 prosent. NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) er et skåringsverktøy som undersøker flere symptomer ved hjerneslag og  brukes inne på sykehus. Dette skal nå tas i bruk prehospitalt. 

​​

eSTROKE styrker kunnskap​en

​NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) er standardisert undersøkelsesmetode i sykehus. Overgangen til denne prehospitalt sikrer mer enhetlig håndtering av pasienter med slagsymptomer. Ambulansepersonell utfører NIHSS undersøkelsen ute hos pasienten og overfører denne direkte til DIPS. AMK Bodø setter så opp konferansesamtale mellom ambulanse og lege. Slagalarm skal avgjøres av vakthavende lege i konferanse med ambulansen gjennom nødnett, satt i gang av AMK. 
 
Telefon

Slik ser eSTROKE-applikasjonen ut. Foto: Vibeke Buan/Stiftelsen Norsk Luftambulanse

- Med eSTROKE styrker vi kunnskapen om hjerneslag og innfører standardisert prehospital undersøkelse med NIHSS i ambulansen. Dette vil sikre samme språk og rapport utenfor og inne på sykehus. NIHSS er godt validert for bruk inne i sykehus, og studier har også vist seg å være en god score utført av prehospitalt personell, sier Flage.

Metoden ble innført i november i fjor i ambulansene i Salten, og erfaringene er så gode at dette nå utvides til Lofoten og Vesterålen som planlagt. 
 
Torsdag 8. juni og fredag 9. juni holder seniorforsker og lege Maren Ranhoff Hov foredrag ved Nordlandssykehuset i Lofoten og Vesterålen. Hun er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og ved Oslo universitetssykehus, førsteamanuensis ved OsloMet, og er forskningsleder for eSTROKE. 
 
Mennesker foran vindu med blå himmel

Fra venstre: Fagkoordinator Anders Samuelsen i ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset, lege Henrik Hoven ved Nordlandssykehuset Vesterålen, lege og seniorforsker Maren Ranhoff Hov ved Oslo universitetssykehus og Stiftelsen Norsk Luftambulanse, intensivsykepleier Hilde Lauritzen ved Nordlandssykehuset Vesterålen, intensivsykepleier og kvalitetsleder John Helge Flage ved Nordlandssykehuset og nevrolog og kvalitetsrådgiver Ida Bakke ved Nordlandssykehuset. Foto: Nordlandssykehuset.

eSTROKE er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og er basert på forskning utført av stiftelsen og Oslo universitetssykehus. 

- Det er en stor milepæl for eSTROKE-prosjektet at det nå er tilgjengelig for ambulansepersonell i hele Nordlandssykehuset. Et felles språk mellom sykehusets leger og ambulansen kan øke mulighetene for rask og riktig hjelp hvis man rammes av hjerneslag. Vi er svært glade for det gode samarbeidet vi har hatt med Nordlandssykehuset, og håper eSTROKE kan bidra til enda bedre pasientbehandling og mer forskning på denne viktige pasientgruppen, sier Ranhoff Hov. 
 
Mennesker

Slagteamet i Lofoten: Slagsykepleier Marte Markussen, konstituert avdelingsleder Merete Breivik, LIS1 Eirik Solvang, seniorforsker og lege Maren Ranhoff Hov, fagsykepleier Beate Pettersen og enhetsleder bildediagnostikk Charlott Jonassen. Foto: Nordlandssykehuset

Leger

​Ved Nordlandssykehuset Bodø: Medisinstudent Emilie Høgseth, LIS2 Cathrine Jensvoll, overlege Axel Simonsen, avdelingsoverlege Svetlana Rasic og overlege Maria Carlsson. Foto: Annette Fretheim Karlsen/Nordlandssykehuset.

Om prosjektet

eSTROKE er et forbedringsprosjekt som skal øke kunnskapen om hjerneslag i prehospital tjeneste, standardisere klinisk undersøkelse og rapport fra ambulansepersonell til nevrologisk vakt på sykehus. Bruk av digitale verktøy i ambulansetjenesten og utvikling av rapportløsninger er andre sentrale satsninger i prosjektet.  

 
Ansvarlige klinikker i Nordlandssykehuset er Prehospital klinikk og Medisinsk klinikk, med prosjektdeltakere fra alle lokasjoner. Klinisk IKT ved SKSD (Senter for klinisk støtte og dokumentasjon) ved Nordlandssykehuset er også en viktig samarbeidspartner.
 
eSTROKE har tre hovedelementer:
  1. Kunnskapsløft i ambulansetjenesten
  2. Standardisert undersøkelse (prehospital NIHSS ved mulig hjerneslag) ved bruk av eSTROKE app og overføring av digital rapport til DIPS
  3. Standardisert konferansesamtale mellom ambulanse og nevrologisk vakt via AMK Bodø.

eSTROKE-prosjektet i Nordland er  et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Medisinsk og Prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset Bodø.
 
 
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, tabell
eSTROKE rapporten kommer inn direkte fra ambulanse til DIPS – eksempel med testpasient.

 
Videoen om eSTROKE ble vist på Helse Nords Pasientsikkerhetskonferanse 14. februar 2024, som et forbedringsprosjekt fra Nordlandssykehuset.