Forskning om ortopedi og beinmargsembolier publisert

Anestesilege Steinar Kristiansen har fått publisert en artikkel i anerkjent tidsskrift, om sitt ph.d.-prosjekt om ortopedi og beinmargsembolier. Han er overlege ved Nordlandssykehuset og UNN.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 22.05.2024
En mann med armene i kors
Steinar Kristiansen er anestesilege, arbeider som overlege ved Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge, og er stipendiat ved Universitetet i Tromsø.

Marg-nagling av lårbeinet (en ortopedisk operasjon utført ved enkelte typer lårbeinsbrudd) kan forårsake at fett og beinmarg løsner, får tilgang til venesystemet og forårsaker betennelse og små infarkter. Målet med studien til Steinar Kristiansen var å se om en vanlig form for ortopedisk kirurgi ville forårsake beinmargsembolier, om disse lot seg oppdage under og etter operasjonen, og om emboliene kunne finne veien forbi lungene, til hjertet og hjernen.

Vanskelig å oppdage

Operasjonene ble utført på gris på ANILAB i Bodø, og forskningen ble utført i samarbeid med flere forskere fra St. Olavs hospital i Trondheim.

- Bakgrunnen for forskningsprosjektet vårt var at flere pasienter i vår kliniske hverdag utviklet fettembolisyndrom etter brudd eller ortopediske operasjoner. Vi mistenkte at tilstanden var vanligere enn antatt, ettersom den kan være vanskelig å oppdage. I denne studien fant vi at ortopedisk kirurgi utløste beinmargsembolier hos samtlige forsøksdyr, men at de i ulik grad forårsaket organskade. Det er grunn til å tro at denne grisestudien har overføringsverdi også til operasjoner på mennesker, sier Kristiansen.

I denne publikasjonen fant man at emboliene lot seg oppdage i det de oppsto ved å samtidig undersøke hjertet med ultralyd. Emboliene forårsaket også små infarkter i lunge, hjerne og hjerte. Hos enkelte av dyrene ga dette seg til kjenne i form av respirasjonssvikt og tegn til hjerteinfarkt på EKG.

- Vi fant at det å ha god overvåkning under denne typen operasjon tidlig kan gi mistanke om at beinmargsembolier har oppstått i forbindelse med operasjonen. Det kan være viktig, ettersom de mest alvorlige symptomene oppstår først mange timer etter operasjonen. Vi tror det kan være hensiktsmessig å overvåke utsatte pasienter ekstra nøye både under og etter denne typen operasjoner, sier han.

Vil bli flere publikasjoner

Forskningsartikkelen kan leses i tidsskriftet Journal of Bone & Joint Surgery Open Access. 

 

Disse forsøkene kommer til å resultere i flere publikasjoner, delvis også i kombinasjon med forskning på mennesker, i samarbeid med blant andre Professor Siri Ann Nyrnes som har bakgrunn i det barnekardiologiske miljøet ved St. Olavs hospital.

- Det er av stor betydning å få mest mulig ut av hvert enkelt dyreforsøk, og på den måten bruke så få dyr som mulig for å belyse de aktuelle forskningsspørsmålene. I dette tilfellet har vi sett på mange ulike aspekter ved beinmargsembolisering, som overvåkning under operasjonen, betennelsesresponsen i blod og vev og bruk av MR-diagnostikk. Dette planlegger vi å omtale i kommende publikasjoner, for å bidra til økt forståelse av den potensielt livstruende tilstanden fettembolisyndrom. 

Om prosjektet


"The pathophysiological consequences of fat embolism: role of the complement and coagulation systems."

Prosjektet oppsto som en konsekvens av alvorlige kliniske hendelser, der pasienter med lårhalsbrudd ble operert, og deretter utviklet blant annet nevrologiske symptomer.

Hovedveileder: Erik Waage Nielsen, professor ved Nord universitet og overlege ved Kirurgisk klinikk i Nordlandssykehuset.

Biveileder: Tom Eirik Mollnes, professor UiO og NTNU og overlege/professor i Fagavdelingen/Seksjon for forskning ved Nordlandssykehuset. 

Mer informasjon i siste forskningsrapport fra Nordlandssykehuset