Viktig informasjon om sivile ledsagere ved ambulanseflytransport av psykisk syke

Vi ønsker å minne allmennleger ute i kommunene på ordningen med sivile ledsagere i ambulanseflytjenesten.

Rune Åsheim, overlege Prehospital klinikk
Publisert 18.01.2023
 
Gult ambulansefly


Det er i dag et overforbruk av politifølge ved flytransport av psykisk syke pasienter. På initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet ble det i 2015 startet et prosjekt med øremerkede midler til opplæring av sivile ledsagere. 

Målet med prosjektet var å sikre en verdig transport av psykisk syke. Dette gjennom å bruke helsepersonell i større grad enn politi som følge i ambulanseflyene. 

Sykehusene i Helse Nord har gjennomført opplæring av helsepersonell, og Nordlandssykehuset har i dag tilgjengelige ledsagere som kan bistå ved transport. For å unngå å bruke politi der det er mulig, er det derfor viktig at rekvirent gjør seg opp en mening om sivile ledsagere kan brukes istedenfor politi. Ved bestilling av ambulansefly kan rekvirent rådføre seg med AMK om hvilket følge som kan benyttes. 

De sivile ledsagerne er helsepersonell, mange som jobber til daglig i psykisk helsevern eller bilambulansen, som har fått spesifikk opplæring for denne typen transport.