Videokonsultasjoner – pasienter og behandlere melder om gode erfaringer

De siste årene har bruken av videokonsultasjoner økt, ved både fastlegekontor og sykehus. Nordlandssykehuset ønsker flere pasienter skal få muligheten til å bruke ordningen.

Ivar Svorkmo-Stemland og Nina Elisabeth Johansen, rådgivere ved Enhet for klinisk IKT
Publisert 09.02.2022
Sist oppdatert 19.09.2023
Bilde av to damer som har headset på og illustrerer en videokonsultasjon
Rådgivere ved Enhet for klinisk IKT, Kristin Alise Jakobsen og May-Anita Norø Fygle, demonstrerer videokonsultasjon.
En gjennomført spørreundersøkelse blant behandlere og pasienter som har brukt videokonsultasjon ved Nordlandssykehuset, viser at: 
  • Tilbudet blir satt stor pris på og er ansett som et sikkert og trygt helsetilbud. 
  • Den store gevinsten ligger hos pasienten som får konsultasjonen «hjem» til seg. 
  • De slipper lang og tidkrevende reiser inn til sykehuset.

Over 80 % gir nest høyest eller høyest score på alle spørsmål:
  • De er fornøyd/svært fornøyd med at de kan få videokonsultasjon. Løsningen er enkel/svært enkelt å benytte. 
  • De ønsker å benytte videokonsultasjon i fremtiden dersom konsultasjonen egner seg for video. 
Vi ønsker at fastlegene informerer pasientene om at Nordlandssykehuset har dette tilbudet. Dersom videokonsultasjon er aktuelt, ber vi om dette oppgis i henvisningen.