Vi trenger mer kunnskap om smågruppene!

Fastlegenes smågrupper er en viktig faglig og sosial arena. Universitetet i Oslo og Norsk Forening for Allmennmedisin, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, gjennomfører en studie for å få mer kunnskap om smågruppenes betydning.

Torunn Bjerve Eide, postdoktor ved Avdeling for Allmennmedisin ved Universitetet i Oslo
Publisert 12.05.2023

Tegning av lege i frakk

Scann QR-koden for å komme til spørreundersøkelsen.

Nå kan du bidra til at vi får vite mer om gruppenes betydning og om hvordan vi kan lage gode kurs og verktøy for å gjøre smågruppene enda bedre!  
 
Resultatene vil få direkte innvirkning på smågruppenes tilbud, derfor håper vi at så mange som mulig bruker 5-10 minutter på å svare på spørreskjemaet vårt.

Gå inn på nettskjema.no eller scann QR-koden.