Vennlig påminnelse fra DPS om informasjon i henvisninger til pasientforløp

Det er ønskelig at henvisingene av pasienter til DPS er mer utfyllende.

Britt-Eva Hansen, avdelingsleder, Salten distriktspsykiatriske senter
Publisert 05.10.2022

​​

Skilt over Salten DPS med grønt gress og blomster rundt


For å unngå at det blir brukt unødig tid for fastlegene for å svare på dialogmelding tilbake til DPS for utfyllende informasjon ved pakkeforløp (nå pasientforløp), er det svært ønskelig at det i henvisningen av pasienter til DPS er med følgende:
 
  • Orienterende klinisk status, inkludert blodtrykk, puls, cor/pulm. 
  • Blodprøver, om det ikke er tatt siste tid: hb, leuk m/diff, Na, K, kreat, asat, alat, fritt T4, TSH.
  • På indikasjon; orienterende nevrologisk status. 
 
Dette er også informasjon som inntaksteam ved DPS må ha for å kunne vurdere henvisningen innen frist.

På vegne av Lofoten, Vesterålen og Salten DPS.