Vakttelefon innført ved Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon Bodø

1. mars 2022 tok Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon ved Nordlandssykehuset i Bodø i bruk egen vakttelefon for forespørsler fra fastleger om sykdommer i bryst, thyroidea eller parathyroidea. Telefonummeret er 476 29 742.

Lisa Steffensen, seksjonsoverlege Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon, Bodø
Publisert 09.03.2022
Sist oppdatert 19.09.2023
Tre damer som er leger sitter fremfor ultralydapparat
Nå kan fastlegene henvende seg via egen vakttelefon til Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon ved Nordlandssykehuset i Bodø. Fra venstre seksjonsoverlege Lisa Steffensen, overlege Kjersti Mevik og overlege Ana Garcia Agusti.
Portrettbilde av lege med mobiltelefon

Seksjonsoverlege Lisa Steffensen ønsker henvendelser via vakttelefonen.

Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon utreder, behandler og følger vi opp benigne og maligne lidelser i bryst, thyroidea og parathyroidea.

Vi har tverrfaglige møter for benigne og maligne sykdommer i bryst, thyroidea og parathyroidea samt månedlige møter angående endokrinologiske problemstillinger sammen med medisinsk avdeling. 

Seksjonen har pakkeforløpsansvarlig sekretær og lege for pakkeforløpene cancer mamma og cancer thyroidea.

Ta gjerne kontakt med oss! Nummeret er 476 29 742 alle hverdager frem til kl 16.