Henvisning til tuberkuloseundersøkelse

Husk på dette når du henviser flyktninger til røntgen thorax for tuberkulosescreening.

Gunille Justad Sundnes, smittevernoverlege
Publisert 06.04.2022
Sist oppdatert 19.09.2023
Tegning av lege som studerer røntgenbilde av lungene
I forbindelse med henvisning til rtg. thorax for tuberkulosescreening av flyktninger ber vi om at følgende alltid er fyllt ut på røntgenrekvisisjonen: 

At det ​er tuberkulosescreening

  • Indikasjon for screening 
    • Opprinnelsesland/flyktningstatus
    • Evt. symptomer
  • Hvilket språk pasienten forstår

Alle rekvisisjoner må være elektroniske. 

For annen praktisk informasjon om rtg. thorax og IGRA-test vises det til brev til kommunene fra Nordlandssykehuset 25. mars 2022.

Hvis det er funn ved tuberkuloseundersøkelsen og pasienten skal henvises til sykehuset etterpå ber vi om at FHIs skjema for henvisning brukes.​ ​​