Status "Pakkeforløp hjem" i Lofoten, Vesterålen og Salten

Alle som får en kreftdiagnose inkluderes i "Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft". Pakkeforløpet består kort fortalt av tre samhandlingspunkter der pasienten tilbys samtale hvor behov ut over selve kreftbehandlingen kartlegges.

Publisert 21.12.2022


 

Seks personer har en digital samtale med video

Øverst fra venstre; Stian Molvik, Espen Solberg, Hanne Råheim, Stefan Kjelling, Gunn V. Blandford og Hilde N. Nilsen.

Første kartlegging skal foregå i spesialisthelsetjenesten, de øvrige i primærhelsetjenesten. 

Et utvalg fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Lofoten, Vesterålen og Salten har etter mandat fra Strategisk samarbeidsutvalg gjort følgende:

 • ​​Jobbet frem verktøy i form av veileder og brosjyre for å sikre gjennomføring av kartleggingspunktene. Dette skal gjøres delbart.
 • Definert kontaktpunkter for pasienter, pårørende og helsepersonell i kommunene og Nordlandssykehuset HF.
 • Utarbeidet nettside med informasjon om pakkeforløpet og lenker til aktuelle ressurser.

Resultat​et av arbeidet i gruppa legges fram som sak for Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten i møtet 1. februar 2023.

Oppstart i 2​023

Det meste ligger nå til rette for å implementere tilbud om pakkeforløp hjem for pasienter med kreft, slik at det skal være til hjelp for alle kreftpasienter i Lofoten, Vesterålen og Salten. 

Sykehuset jobber med å komme i gang med de første kartleggingssamtalene så fort som mulig. Det som gjenstår før endelig implementering for spesialisthelsetjenesten er å sikre rutiner for gjennomføring av første kartlegging, og få det etablert i egnet elektronisk format. 

Spesialisthelsetjenesten melder inn pasienter som er inkludert i "Pakkeforløp hjem", i starten av 2023, via EDI/PLO. Pakkeforløpet følges opp med to samtaler i kommunen. I den første kartleggingssamtalen, i sykehuset, avklarer pasienten om vedkommende ønsker at fastlege, kreftsykepleier eller en annen kommunal instans følger opp med samtale to og tre. Fastlegen får epikrise som vanlig, med informasjon om hvordan pasient ønsker at pakkeforløpet følges opp i kommunen
 

De som har vært med i utvalget​ er:

 • Espen Solberg – kreftkoordinator Nordlandssykehuset
 • Gunn Varberg Blandford – brukermedvirker Kreftforeningen
 • Hanne Råheim – fysioterapeut Nordlandssykehuset
 • Hilde N. Nilsen – kreftsykepleier Sortland kommune
 • Jan Haakon Juul – kommuneoverlege Vågan kommune
 • Silje Steinsvik Bertnes – kreftsykepleier Nordlandssykehuset
 • Stefan Kjelling – fastlege Bodø
 • Terje Tollåli – avdelingsoverlege Nordlandssykehuset
 • Stian Molvik – KE/sekretær for gruppa Nordlandssykehuset

Kreftsyke​pleier Sylvi Froan fra Sortland kommune og rådgiver Bente Fridtjofsen i Nordlandssykehuset har styrket arbeidsgruppen i arbeidet med kartleggingshefte, veileder og nettside.