Søker pasienter som er henvist til Helse i Arbeid til RCT-studie

Studien skal undersøke om tidlig intervensjon og arbeidsfokusert og tverrfaglig tilnærming har effekt på symptomer og retur til arbeid for pasientene.

Bernt Ole Hansen, spesialist klinisk psykologi og enhetsleder ved Helse i arbeid i Nordlandssykehuset
Publisert 18.01.2023
Illustrasjon av tre personer rundt et bord

Rekruttering av pasienter startet 16. januar og vil pågå fram til fjerde kvartal 2024.

Studien er randomisert og vil foregå ved alle Helse i arbeid-poliklinikkene i Helse Nord. Pasienter vil randomiseres i like armer til en av tre betingelser:

  1. Utredning ved HelseIArbeid innen 4 uker fra henvisningsdato
  2. Utredning ved HelseIArbeid omtrent 12 uker fra henvisningsdato
  3. Utredning ved HelseIArbeid opp mot frist for henvisningsdiagnose, hvor tilbudets omfang vil være noe begrenset.
Formålet er effektevaluering av Helse i arbeid. Studien skal undersøke hvorvidt tidlig intervensjon og en arbeidsfokusert og tverrfaglig tilnærming har effekt på symptomlette og retur til arbeid for pasientene som henvises hit.

Prosjektet vil ikke påvirke rettighetsvurderinger, og alle pasientene vil få en utredning innen fristen for sin diagnose. Fordi effekten av HelseIArbeid er ukjent, vil pasienter som ikke samtykker til deltakelse i prosjektet motta samme tilbud som gruppe 3. Prosjektet er godkjent av REK (#122770) og forhåndsregistrert på clinicaltrials.org (#NCT05310695).