Nytt samarbeidsnummer til Salten DPS

Salten DPS har etablert nytt telefonnummer for generell veiledning og spørsmål fra fastleger og leger i somatisk sykehus. Nummeret skal ikke brukes ved akuttpsykiatriske problemstillinger, da benyttes dagvakttelefonen ved Akuttpsykiatrisk avdeling som før.

Eirin Aasen, rådgiver Salten distriktspsykiatriske senter, Psykisk helse- og rus klinikken
Publisert 06.05.2020
Sist oppdatert 11.04.2022
En murbygning med et skilt på forsiden

Det nye telefonnummeret til Salten DPS er 905 55 508. Telefonen er betjent i ordinær arbeidstid kl. 08.00-15.30. Det vil også være leger tilgjengelig ved Salten DPS for konsultering mellom kl. 13.30-15.30 daglig.


Bakgrunnen for etablering av det nye nummeret, er at det er fremkommet et behov fra fastleger/​leger i somatikk for veiledning/vurdering av allmennpsykiatriske problemstillinger i tillegg til akuttpsykiatrisk vakttelefon.

Oppsummert