Nytt kurstilbud om helsefremmende kommunikasjon i Lofoten våren 2023

Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten samarbeider om et nytt kurstilbud for helsepersonell i Lofoten.

Elin Pladsen, rågiver, LMS Lofoten
Publisert 01.02.2023
Sist oppdatert 15.02.2023
Sykepleier som prater til pasient

​«Introduksjonskurs i helsepedagogikk» er et kurstilbud for tverrfaglig helsepersonell fra både sykehuset og kommunene i Lofoten som ønsker å utvikle sine ferdigheter i helsefremmende kommunikasjonsmetoder.​

Helsepedagogisk kompetanse handler om hvordan helsepersonell kan kommunisere, informere, undervise og veilede på måter som styrker brukere og pårørendes helse – og mestringskompetanse. Helsepersonells helsepedagogiske virksomhet er forankret i juridiske føringer, stortingsmeldinger, veiledere, strategier og handlingsplaner, og er en forutsetning for brukermedvirkning og pasientsikkerhet.


Kurset er gratis for deltakerne, og går over fire tre-timers kursdager med to ukers mellomrom. Det er praktisk rettet, med balanse mellom teoretisk undervisning, refleksjonsoppgaver og enkle kommunikasjonsøvelser til bruk på eget arbeidssted mellom samlingene. Kurset bygger på kunnskapsbaserte anbefalinger og blant tema som dekkes er: brukermedvirkning, læring, mestring, endring, endringsprosesser og kommunikasjon som fremmer motivasjon.

Det at vi i samarbeid tilbyr dette kurset til helsepersonell i sykehus og kommuner i Lofoten håper vi kan være med på å styrke samhandling på tvers av ulike nivåer i helse- og mestringstjenesten i Lofoten.

Ni personer står samlet og smiler


Arrangører er Enhet for forskning, utvikling og innovasjon i Vestvågøy kommune og Lærings- og mestringstjenesten ved Nordlandssykehuset Lofoten. Blant foredragsholderne er også brukerrepresentanter fra sykehus og kommune, og ansatte ved Hverdagsrehabiliteringsteamet og Frisklivssentralen i Vestvågøy kommune.Ved utredning og behandling skal pasientene våre møte helsepersonell med gode helsepedagogiske ferdigheter som etterspør deres erfaringer, ønsker og målsettinger. 

Utdrag fra Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset 2023-2038​