Nytt analysetilbud: Immunologisk test for blod i feces (iFOBT)

Fra 1. mai 2023 innfører Fordøyelse og Nyremedisinsk avdeling ved UNN Tromsø en kvantitativ immunologisk test for okkult blod i feces (iFOBT). Testen er spesifikk for humant hemoglobin, har ingen kost-restriksjoner og har høy sensitivitet.

Kristian Tverelv, overbioingeniør, Gastrolab UNN
Publisert 28.04.2023
Tegning av dame som holder forstørrelsesglass
iFOBT er en immunologisk test som bruker antistoffer til å påvise humant hemoglobin i avføring. Det er derfor ikke nødvendig med kostrestriksjoner før testen utføres. Analysen brukes som screening for tilstand assosiert med blødning i nedre mage-tarm kanal som kolorektal kreft, tarmpolypper, MbCrohn eller ulcerøs kolitt, og utredning av bl.a. jernmangelanemi og slapphet. Prøvetaking utføres på fersk avføring ved bruk av et spesialrør, og gjøres av pasienten selv eller av helsepersonell.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om analysen, rekvirering eller prøvetakingsrør. Analysen utføres ved Gastro analyselab UNN Tromsø.

Telefon laboratoriet: 77 62 69 58 (hverdager kl. 08.00 – 15.00)​

Hvorfor erstatte​​s Hemofec av iFOBT?

Hemofec eller andre kjemiske tester for påvisning av blod i avføring anbefales erstattet av iFOBT. Kjemiske tester påviser alle forbindelser med peroksidase-aktivitet, og det finnes mange slike forbindelser i vanlig kosthold og medikamenter. iFOBT benytter antistoffer som er spesifikk for humant hemoglobin. Testen er derfor mer spesifikk, har høy sensitivitet, og resultatet påvirkes ikke av kosthold eller medikamentbruk. Høy sensitivitet gir mulighet til påvisning av tilstander som gir små mengder usynlig blod i avføring, f.eks. ved kolorektal kreft. 

Hvordan rekvirer​​e​s iFOBT?

Analysen kan bestilles elektronisk i Dips Arena ved alle sykehusene i Helse Nord, og i Dips Interactor ved legekontorene. Analysenavnet er F-Hemoglobin, og er tilgjengelig for bestilling fra 1. mai.

Hvordan bes​tilles prøvetakingsrør

For primærhelsetjenesten kan røret bestilles direkte i laboratoriehåndboken.

Hvordan ​​tas prøven? 

Prøven tas på spesialrør av pasienten selv eller helsepersonell. Det er ingen kostrestriksjoner. Veiledning til prøvetaking på norsk og engelsk kan lastes ned fra laboratoriehåndboken (https://labhandbok.unn.no). Der er også en lenke til illustrasjons-video som beskriver prøvetakingen. En samisk-språklig veiledning er under utarbeiding.

Hvorfor​​​ må prøvetaking utføres på fersk avføring?

Hemoglobin i fersk avføring har svært kort holdbarhet, med en reduksjon på ca. 50 % i døgnet. Derfor må prøvetaking utføres så raskt som mulig. Holdbarheten på ekstrahert prøve i spesialrør er svært god.

Holdbarhet ekstrah​​ert prøve

Oppgitt holdbarhet forutsetter at prøvetaking er utført korrekt. Ekstrahert prøvemateriale i spesialrør er holdbar opp til 14 dager i kjøleskap (2-8°C) eller romtemperatur (20-24°C).

Sv​​artid

Analyseres rutinemessig en til to ganger i uken i en oppstartsperiode. Analysehyppighet kan økes med prøvevolum. Kan ofte utføres som ø-hjelp på forespørsel til laboratoriet (per telefon).

Referanseo​mråde

Testen har en cut-off verdi på 10 µg Hb/g feces. Verdier under eller over cut-off verdi tolkes som henholdsvis negativ eller positiv. Testen er kvantitativ, og høye verdier kan korrelere med alvorlighet av sykdom.