Ny leverandør av syketransportbiler i Vesterålen fra 1. desember 2022

Gjennom anbudsrunde er det nå inngått ny avtale med Sortland Drosjesental AS. Avtalen trer i kraft fra 1. desember.

Seksjon for pasientreiser
Publisert 30.11.2022
 
Hvit og blå bil med skriften Pasienttransport på


Nordlandssykehuset har siden 2016 hatt avtale med Nordland Personbefordring om syketransportbiler i Vesterålen. Etter anbudsrunde er det nå Sortland Drosjesentral AS som skal levere denne tjenesten. 
​​
Syketransportbil er et tilbud for pasienter som må ligge på båre under transporten, men som ikke har behov for medisinsk oppfølging eller behandling underveis. Syketransportbilene er enmannsbetjent med en sjåfør som har grunnleggende førstehjelpsopplæring.

To seter og båreplass på innsiden av pasienttransportbil


Dersom behandler/rekvirent vurderer at det er nødvendig med ledsager under transporten, så må dette rekvireres og avklares i god tid dersom man ikke har med ledsager selv.  

Den nye avt​alen omfatter følgende:

Stasjonert Sortland: 1 syketransportbil 08:00 – 22:00 alle dager (unntatt høytidsdager)
Stasjonert Stokmarknes: 1 syketransportbil 08:00 – 18:00 alle hverdager (man-fre)

Rekvirering:

Som tidligere: bruk elektronisk rekvisisjon (NISSY), transporttype STB.

Kontaktinform​asjon

  • Vakttelefon syketransportbiler i Vesterålen, tlf.​ 90 11 12 01
  • Vakttelefon Sortland Drosjesentral,  91 78 82 64           
  • Evt. Harald Melhus, leder Sortland Drosjesentral, 90 21 55 83
  • Pasientreiser (hverdager 08:00-16:00),  05515