Normgivende rutiner for samarbeid mellom sykehusleger og fastleger på 12 områder

Etter initiativ fra Fastlegerådet er det vedtatt normgivende rutiner på 12 områder for samarbeid mellom sykehusleger og fastleger. Rutinene er vedtatt i Overordnet samarbeidsorgan for Nordlandssykehuset og kommunene (OSO).

Publisert 14.01.2021
Sist oppdatert 19.09.2023
Tre gamle menn på en benk på et kjøpesenter

 
     
Rutinene skal sikre gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder og at uenighet løses i dialog uten av pasienter og brukere berøres. De gir detaljerte anbefalinger om blant annet ansvars- og oppgavefordeling og legenes informasjons- og veiledningsansvar. 

Rutinene er inndelt i 12 punkter med følgende overskrifter:

 1. Henvisning fra fastlege
 2. Epikrise og poliklinisk notat fra Nordlandssykehuset
 3. Timebestilling etter sykehusopphold
 4. resepter, samstemming og vedlikehold av legemidler i bruk
 5. Blodprøver og bildediagnostikk
 6. Sykemelding
 7. Pasienttransport
 8. Samarbeid vedrørende kompliserte og/eller sammensatte ledelser
 9. Parallell henvisning til flere avdelinger
 10. Rådgivning og gjensidig tilgjengelighet
 11. Tverrfaglig samarbeid
 12. Samhandling generelt og oppfølging av de normgivende samarbeidsrutinene