Nordlandssykehuset og kommunene med felles webinar om voksenpsykiatri

Webinaret omhandler voksenpsykiatri og hvordan sykehus og kommuner i felleskap kan sikre gode pasientforløp på tvers av omsorgsnivå. Dette også sett i lys av utfordringer og muligheter i de nye helsefellesskapene. Sett av tiden 7. april kl. 12.30–15.30. (Webinaret er dessverre utsatt)

Publisert 11.03.2021
Sist oppdatert 08.04.2021
 
Psykolog og pasient prater sammen


Tittel på webinaret er «Psykiatri nord – e´alle ombord?» Målgruppe er ledere og fagfolk innenfor voksenpsykiatri i både sykehus og kommuner. 

Her er foreløbig programutkast (det kan komme endringer):


«Psykiatri i Nord- e´alle om bord?»

Et webinar om voksenpsykiatri med mål om å sikre gode pasientforløp på tvers av omsorgsnivå. Utfordringer og muligheter i de nye helseforetakene.


  • Velkommen/åpning ved programkomiteens leder Marion Celius, Hadsel kommune
  • Fylkeslegens syn på ulike parters ansvar og plikter for å skape et forsvarlig tilbud til pasienter/brukere. Ved fylkeslege Morten Juul Sundnes
  • Hvordan er Psykisk helse- og rusklinikken organisert? Ved klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen
  • Spesialisthelsetjenesten ifht sitt lovverk med rammer og begrensninger. Ved psykologspesialist Sara Elisabeth Pavel
  • Kommunenes forskjellighet i størrelse og ressurser. Ved kommuneoverlege/fastlege Anders Svensson
  • Kommunene ifht sitt lovverk med rammer og begrensninger. Ved kommuneoverlege/fastlege Anders Svensson
  • Brukersyn: Positivt/negativt? Hvordan forbedre pasientforløpene innenfor voksenpsykiatrien. Ved brukerrepresentant Helge Jenssen, LPP
  • Spørsmål/ diskusjon