Visittkort med QR-kode over alle kurstilbud

Det har nylig blitt sendt ut visittkort til alle legekontor for å lettere få en oversikt over kurstilbudet pasienter og pårørende kan delta på. Både fastleger og pasienter kan ha nytte av denne oversikten.

Ragna Renna, rådgiver, Lærings- og mestringssenteret, Vesterålen
Publisert 16.04.2024
En pakke sjokolade
Visittkortene skal gjøre det lettere å finne relevante kurs, alt etter diagnose.

Nordlandssykehuset har kurstilbud for pasienter og pårørende med ulike diagnoser.

Skanner du QR-koden på visittkortet kommer du til oppdatert kursoversikt for alle pasient- og pårørendekursene  

  • Søk på diagnose eller velg lokasjon Bodø, Lofoten eller Vesterålen for informasjon om kurs på de ulike sykehusene
  • De fleste kurstilbudene er for voksne, men vi har også tilbud for barn, ungdom og foreldre.
  • For å delta på opplæringskurs hos oss, må pasientene henvises av lege.

Det ble i mars sendt ut visittkort og visittkortholdere til alle legekontor, det er ønskelig at disse blir plassert slik at både fastlege og pasient kan benytte kortene. 

Kontakt oss gjerne hvis dere har spørsmål, ønsker å få tilsendt flere visittkort, eller ikke har fått tilsendt visittkort i posten.

To damer som holder mange brev og smiler
Anniken Evjen og Jorunn Brendeford har pakket og sendt ut visittkort og visittkortholdere til alle legekontor i regionen. Har du ikke fått? Ta gjerne kontakt!

Telefon: 75 57 00 14

E-post: lmsenter@nlsh.no