Laboratoriesvar versjon 1.4

Helseforetakene i Helse Nord sender laboratoriesvar (Svarrapport – Medisinsk biokjemi  v.1.4 ) på versjon 1.4 fra 12. juni 2023.

Samhandlingsenheten, Helse Nord IKT
Publisert 07.06.2023
Illustrasjon av pc og mikroskop

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

​Helse Nord endrer svarrapport fra KITH XML Labsvarrapport v.1.3 til KITH XML v.1.4 Svarrapport - Medisinsk biokjemi. Mikrobiologi- og patologisvar sendes allerede med v. 1.4. 

Radiologisvar avventes til høsten.

Hvis det er noen spørsmål rundt dette, ta kontakt med HN​​​IKT, seksjon for samhandling