Kort ventetid på gyn pol

Det er viktig med et bredt utvalg av henviste pasienter for å sikre utdanning av medisinerstudenter.

Stine Andreasen, avdelingsoverlege Kvinneklinikken
Publisert 15.01.2020
Sist oppdatert 17.12.2021
En lege som står ved siden av en pasient
Kvinneklinikken har god kapasitet og korte ventelister for prioriterte pasienter ved gynekologisk poliklinikk. Med hensyn til opplæring av LIS og medisinstudenter, er det ønskelig at primærhelsetjenesten henviser et bredt utvalg av pasienter til vurdering. 

Kvinneklinikken kan vise til fremragende forbedringsarbeid ved å redusere antall fødselsrifter fra 3,5 prosent til under 1 prosent i løpet av en treårsperiode. For dette resultatet fikk de Nordlandssykehusets pasientsikkerhetspris for 2019. Veldig hyggelig for de ansatte, og viktig for de fødende.