Kartlegging av tromboserisiko i svangerskap

For å sikre at gravide som anbefales tromboseprofylakse i svangerskapet får tilbud om dette med oppstart på riktig tidspunkt, vil Nordlandssykehuset Bodø sende ut elektronisk spørreskjema til alle pasienter som henvises til ultralyd i første trimester.

Stine Andreasen, avdelingsoverlege, Kvinneklinikken
Publisert 15.02.2024
En tegning av en gravid dame

Dersom evalueringsskjemaet viser at pasienten bør vurderes for trombolyseprofylakse i svangerskapet vil vedkommende få beskjed om å kontakte egen lege, da slik behandling bør startes fra sjette svangerskapsuke.


Kvinneklinikken vil gjerne ha tilbakemeldinger dersom det oppstår utfordringer omkring denne ordningen.


OBS! Det er viktig at jordmor/fastlege er nøye med å fylle ut svangerskapsskjema ved første svangerskapskontroll da det per i dag brukes store ressurser på dette ved første ultralydscreening i første trimester.


Spørsmål knyttet til informasjonen i dette brevet kan rettes til oppgitt kontaktperson i utsendt brev.