Informasjon om vaksinasjon mot apekopper i Helse Nord

I Helse Nord vil forebyggende vaksinering mot apekopper skje ved sykehusene i Tromsø og Bodø.

Hans Erling Simonsen, avdelingsoverlege infeksjonsmedisin
Publisert 05.10.2022
Sist oppdatert 17.10.2022
Illustrasjon av noen som får sprøyte i armen
Folkehelseinstituttet har bestemt at den første gruppe som vil bli prioritert for forebyggende vaksine er:  
  • Menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som er hiv-positive ELLER står på hiv-PrEP, OG som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia siste 6 måneder.
  • Menn og transpersoner som selger sex til menn.
Dersom du er kjent med pasienter i målgruppen som ønsker vaksinasjon kan du ta direkte kontakt med sykepleier på poliklinikken (se under) for å formidle kontakt. 

Sykepleier/lege på poliklinikken vil kontakte pasienten og vurdere om pasienten fyller gjeldende kriterier for vaksinasjon og gjøre nærmere avtale.
For mer utførlig informasjon se Vaksinasjonsveilederen om apekopper.

Kontaktinformasjon til koordinerende sykepleiere på poliklinikkene er:
Tromsø, tlf.  77 66 96 02 .  Betjent mellom kl. 09.00-15.00 hverdager.
Bodø, tlf. 95 06 14 76 .  Betjent mellom 08.00-09.00 mandag, tirsdag og onsdag.

Vaksinasjon av personer som har vært utsatt for et kjent tilfelle av apekopper håndteres av kommuneoverlegen lokalt.