Informasjon om endokrinologiske henvisninger

Medisinsk klinikk Bodø er pr tiden uten endokrinolog, men tar imot endokrinologiske henvisninger til vurdering hos indremedisiner.

Cecilie Vasset, avdelingsleder Medisinsk klinikk, avdeling nyre, endo,L-R-SSO
Publisert 23.09.2020
Sist oppdatert 24.08.2023

   

   

Endokrinologi

Ved behov blir pasienter henvist videre til endokrinologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Øvrige pasienter mottar behandling i Nordlandssykehuset.

Endokrinologiske henvisninger skal adresseres til NLSH indremedisin.

Ved endokrinolgiske spørsmål eller spørsmål om henvendelser kan dette gjøres på dagtid (gjelder ikke spørsmål om diabetes, de har egen telefon). Ring via sentralbordet.