Et barnevennlig sykehus

Husk Emla til de unge pasientene

Nordlandssykehuset ønsker at alle barn/ungdom som skal ta venøse blodprøver, har fått Emla i forkant av blodprøvetaking. Dette for å gjøre prosedyren mindre smertefull og som igjen kan være med på å avverge stikkeskrekk ved en senere blodprøvetaking.

Prosjektgruppen «Et barnevennlig sykehus», Nordlandssykehuset
Publisert 21.12.2022
To barn som smiler og en sykepleier
 

Barneavdelingen har de siste år ​jobbet med prosjektet «Et barnevennlig sykehus», hvor blant annet situasjonen rundt blodprøvetakning har vært et av arbeidsområdene. Her har vi prøvd å gjøre prosedyren så skånsom som mulig, ved tiltak som god lokalbedøvelse til alle barn/ungdom, alderstilpasset informasjon og veiledning, bruk av avledning under prosedyren (såpebobler, se på film, gi foreldre oppgaven med å støtte og hjelpe barnet) med mere. 

Emla inneholder lidokain og prilocain som gir en topisk anestesi av huden. Emla fins i både plaster og krem, se dosering nedenfor. Kremen/plasteret skal ligge på i en time for effekt, og skal deretter tas av 15 min før stikk. Dette er viktig for at blodåren skal få utvidet seg igjen, og sjansen for en vellykket blodprøvetaking er større. 

Vi ønsker at Emla (også omtalt trylleplaster til barna) brukes på alle legekontor, og på de barna som henvises til Nordlandssykehuset ​for å ta blodprøver. Gjerne instruer foreldre i bruk av Emla dersom de skal administrere det. Emla kjøpes reseptfritt på apoteket.

Doser​ing:

  • 1-3 mnd: maks 1 ml (maks 1 time)
  • 3-12 mnd: Maks 2 ml (maks 1 time)
  • 1-6 år: maks 10 ml
  • Over 6 år: maks 20 ml
  • 1 plaster = 1 ml krem. 1 ml krem = 1 gram krem = 25 mg lidokain og 25 mg prilocain. En tube inneholder 5 ml = 5 gr krem


Tegninger av hender som tar på plaster

Påføring av Emla med krem
Illustrasjon av hender som tar på plaster

Påføring av Emla ved plaster