Hepatitt C (HCV) infeksjon

HCV-Eliminasjon i Nordlandssykehuset HF, et viktig samarbeidsprosjekt med primærhelsetjenesten.

avdelingsoverlege, PhD Magnhild Gangsøy Kristiansen og lege Kristoffer Hammer Endresen
Publisert 21.05.2019
Sist oppdatert 22.04.2021
Underarm som får spøytestikk

Hepatitt C infeksjon er en viral smitte med hepatitt C virus. HCV-infeksjon ble først tilgjengelig for diagnostikk i 1989 og fra 1990 har det vært gjennomført en omfattende forskning på sykdommen. Studier har påvist at ca. 70% av smitten er rusrelatert og ca. 30 % har en ukjent smitte. Dette betyr at mange personer er ukjent med sin kroniske hepatitt C infeksjon.

Studier har vist at ca. 85 % av de smittede personer får en kronisk HCV-infeksjon som kroppens immunforsvar ikke kan utrydde. Mangeårig kronisk HCV-infeksjon gir kronisk leverbetennelse med utvikling av cirrhose, dvs. knutedannelse i levervevet, og dette kan over tid medføre leversvikt og leverkreft. Kronisk HCV-infeksjon med utvikling av leversvikt er en av de hyppigst forekommende årsaket til levertransplantasjon i dag.

Det har vært en enorm utvikling av medikamenter for behandling av kronisk HCV-infeksjon. Der tidligere behandlingsalternativer mot HCV var forbundet med svært ubehagelige bivirkninger og varierende suksessrate gir dagens tablett-behandling, på 8-12 uker, 95-98 % helbredelse. I tillegg er bivirkningsprofilen liten og mild. For de pasienter hvor førstelinje-behandling ikke gir varig virusfrihet (SVR), innsettes 2.linje behandling som normalt medfører varig virusfrihet for alle pasienter.

Verdens Helseorganisasjon, WHO, har fra 2018 anført at HCV-infeksjonen skal elimineres innen 2030.

Med bakgrunn i den kunnskap vi i dag har om HCV-infeksjonen, hvilke personer som har kronisk infeksjon, personer som ikke er kjent med sin sykdom, eller ikke vil vedkjenne seg en HCV-infeksjon fra et tidligere rusrelatert levesett, har Nordlandssykehuset startet en samarbeidsprosjekt med primærhelsetjenesten om:

HCV-Eliminasjon i Nordlandssykehuset HF

I dette prosjektet er samhandling med primærhelsetjenesten helt avgjørende for å oppnå følgende:

 • Finne HCV-positive pasienter rundt om i vårt foretak/ansvarsområde.
 • Få personer i risikogruppen (se under) inn til første blodprøve for diagnostikk på HCV-status.
 • Ved positiv HCV-test: gjennomføre den nødvendige diagnostikk som danner grunnlaget for den medikamentelle behandling.
 • Samarbeid med spesialister i infeksjon og gastroenterologi ved Avd. gastro, infeksjon, hud og geriatri og samarbeid med mikrobiologisk og klinisk biokjemisk avdeling for analyser av blodprøver.
 • Oppstart av HCV-behandling etter en konsultasjon hos nevnte spesialiteter ved nevnt avdeling, hvor H-resept for den medikamentelle behandling utstedes.
 • Kontrollere tablett- behandling, slik at inntak av tabletter blir nøye gjennomført.
 • Kontroll og oppfølging av den medikamentelle behandling kan også være en viktig oppgave for kontakter i rusomsorgen, hjemmetjenesten, sykepleiere.

Status for HCV-Eliminasjonsprosjeket i Nordlandssykehuset HF er følgende:

 • Møte med Vågan fastleger og sykepleier ved Vågan legekontor er gjennomført.
 • Møte med primærlegene, rusomsorgen, sykepleiere, psykiatri ved Bodø primærhelsetjeneste er gjennomført.
 • Møte med primærleger og helsepersonell ved Sortland legekontor er planlagt i mai.

Som en del av prosjektet er det utarbeidet et klikkbart flytskjema spesielt for fastleger. I dette dokumentet beskrives hele forløpet, fra screening til avsluttende kontroll, for de som skal behandles. Mikrobiologisk fagområde har også komponert egne elektroniske analyseprofiler for prosjektet, samt en papirversjon for screening dersom elektronisk rekvirering ikke er aktuelt.

 

Flytskjema HepC eliminasjon NLSH BOO.pdf

Papirrekvisisjon HCV eliminasjon NLSH BOO.pdf

 

Risikogrupper for hepatitt C-smitte

 • Personer som noen gang har injisert stoff med sprøyte
 • Personer som har hatt seksuell aktivitet med prostituert(e)
 • HIV-positive
 • Menn som har mannlig seksualpartner
 • Personer med ikke-profesjonelt utførte tatoveringer
 • Personer som har hatt seksuell omgang med HCV-positive
 • Barn født av anti-HCV positive mødre
 • Seksualpartner til injiserende misbruker
 • Personer som lever i parforhold med hepatitt C positiv person. 
 • Personer som har vært utsatt for stikkskade (både helsepersonell og ikke-helsepersonell)
 • Personer som har sniffet kokain
 • Personer som har mottatt blodprodukter i Norge før 1992
 • Personer som har mottatt blodprodukter utenfor Norden

For å nå målet om å eliminere hepatitt C må kunnskapen om effektiviteten, trygghetsprofilen og gratisfordelen med de nye medisinene spres til befolkningen og risikogruppene spesielt. Vi er helt avhengig av omfattende kontakt med hele primærhelsetjenesten i Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF, og er meget interessert i kontakt og ev. møter med legekontor i hele Helseforetaket.

Kontakt gjerne prosjektleder Steinar Pleym Pedersen for ev. møte om samarbeid.

Prosjektgruppen består av følgende:

 • Prosjektleder Steinar Pleym Pedersen
 • Seksjonsoverlege Hans Erling Simonsen
 • Lege Kristoffer Endresen
 • Overlege Sandra Åsheim
 • Avdelingsoverlege, PhD Magnhild Gangsøy Kristiansen

 

Bodø, 13. mai 2019
Magnhild Gangsøy Kristiansen og Kristoffer Hammer Endresen