Helse i Arbeid – et poliklinikktilbud i samarbeid mellom NAV og spesialisthelsetjenesten

Helse i Arbeid er et poliklinisk tilbud til pasienter med vanlige muskel- og skjelettplager og/eller lettere til moderate psykiske plager (angst og depresjon). Fagressurser i spesialisthelsetjenesten og NAV er samlokaliserte for å gi dette helhetlige tilbudet.

Unni Kolstad, Rådgiver ved Regional kompetansetjeneste Arbeid og Psykisk helse/Helse i Arbeid
Publisert 09.03.2022
Sist oppdatert 19.09.2023
Ungdom som trener med fysioterapeut på slyngeapparat
​Tilbudet er spesielt rettet mot personer som trenger samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester for å forbli eller komme tilbake i arbeid eller studier.

He​nvisning
Portrettbilde av dame

Unni Kolstad, rådgiver ved Regional kompetansetjeneste Arbeid og Psykisk helse. 


Pasienter kan henvises når som helst i forløpet, men helst så tidlig som mulig der en ser det er fare for sykemelding eller gjentagende sykemeldinger. Vitenskapelige studier og vår erfaring viser at tidlig henvisning og utredning er viktig for å få et bedre resultat for pasienten. Henvisning før og helst innen 8 ukers sykefravær er derfor viktig. 

Henvisningen merkes «Helse i Arbeid» der vi særlig ønsker følgende opplysninger: aktuell plage, hvordan plage påvirker funksjonsnivå i arbeid/studier og øvrig. Ellers opplysninger som i «Den gode henvisningen.»

Vi anstrenger oss for å ha så liten ventetid som mulig til beste for dere og pasientene deres.

Vi ønsker å takke dere for et godt samarbeid så langt og håper vi også i fortsettelsen kan være til hjelp for dere og deres pasienter.

Mer infor​masjon

Dersom det er ønskelig, informerer vi gjerne utfyllende om vårt tilbud på video eller ved fysisk oppmøte. Ta kontakt dersom dette er av interesse. 
 
Kontaktinformasjon Helse i Arbeid Nordlandssykehuset:


Mer informasjo​n