Forskningsprosjektet som ble en suksess

Prosjektet «Farmasøyt i akuttmottak» startet opp som et forskningsprosjekt for å utforske effekten av at kliniske farmasøyter bidrar i det tverrfaglige teamet på akuttmottaket. Med stor suksess er tjenesten videreført i Bodø.

Renate Elenjord, prosjektleder Farmasøyt i Akuttmottak og forskningsleder i Sykehusapotek Nord
Publisert 24.03.2023
Hovedinngangen til sykehus
Mange pasienter har feil i sin legemiddelliste når de er innlagt på sykehus, og noen av disse feilene kan få alvorlige konsekvenser. Det er tidkrevende å finne ut hvilke legemidler pasienter bruker, og det er en av mange oppgaver som gjennomføres i akuttmottaket.​

Prosjektet "Farmasøyt i akuttmottak" ønsket å utforske effekten av at kliniske farmasøyter bidrar i det tverrfaglige teamet på akuttmottaket. Dette ble godt mottatt av både helsepersonell og pasienter, og i Bodø er tjenesten videreført.

Forskerne i Sykehusapotek Nord og samarbeidspartnere på sykehusene i Bodø og Tromsø, samt på UiT Norges arktiske universitet jobber nå med å analysere data og publisere resultater fra prosjektet. 

Filmen ble opprinnelig laget til Helse Nords Pasientsikkerhetskonferanse og viser verdien av samarbeid, men også hvordan farmasøyt i akuttmottaket bidrar til å gjøre sykehusopphold tryggere for pasientene våre.