Endringer i beskrivelser av beintetthetsmålinger

Fra 1. februar vil det ikke lenger foreligge konklusjon på undersøkelsen.

Tone Bonsak, fagansvarlig radiograf
Publisert 10.01.2024
Sist oppdatert 11.01.2024
En mann og kvinne som ser på en dataskjerm

Fra 01.02.24 vil det bli endring i beskrivelsene på undersøkelsen bentetthetsmåling fra Bildediagnostisk avdeling ved Nordlandssykehuset.

Det vil ikke lenger foreligge noen konklusjon på undersøkelsen, men kun oppgis tallverdier på aktuell undersøkelse. Verdiene som vil bli oppgitt er T-score, Z-score og evt. BMD-endring i prosent hvis pasienten har vært her tidligere.

Viser ellers til informasjon om osteoporose i metodebok.no