En undervurdert lidelse

På Medisinsk overvåking i Bodø bruker spesialsykepleierne ultralyd for å få på plass perifere venekateter (PVK). Dette sparer pasientene for mange ubehagelige stikk, og er tryggere og raskere for hjertepasientene og andre pasienter som kan ha "vanskelige" blodårer og vevstoksiske medisiner.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 10.02.2023
sykepleiere

F.v. Øystein Hansen, Nora Schwanche Fagertun, Victoria Andersen og Arturas Makarevicius.

Pasientene er veldig fornøyde med å ikke bli stukket så mange ganger. 

- Pasienter med vanskelig venetilgang karakteriseres av ikke synlige og palpable vener eller en historie hvor det har vært problemer med å legge inn PVK. Flere av disse pasienten kan oppleve opp til ni stikk før de får en fungerende PVK. Internasjonal forskning viser at pasienter med vanskelig venetilgang opplever en betydelig lidelse, smerter og ubehag og flere av disse pasientene utsetter kontakt med helsevesenet i frykt for vonde stikk.  Dette er en undervurdert lidelse, sier intensivsykepleier Øystein Hansen, som har ledet prosjektet siden mai 2021.

Ultralyd​​

Spesialsykepleierne bruker ultralyd for å finne blodåren. Da kan de også tilpasse og finne riktig blodåre til ulike typer medisin, og de får festet PVK-en på et sted som oppleves som mer behagelig for pasienten og med lavere komplikasjonsfare, og ikke i albuen, i foten eller over ledd som ikke er uvanlig for disse pasientene. Det er tryggere, det er raskere, og bedre for pasientene. Tidligere var det kun anestesileger som kunne gjøre dette, og dette er også en avlastning for dem, i tillegg til at pasienten får hjelp raskere.

- Vi har fått god hjelp av noen av anestesilegene i oppstarten av prosjektet, som har støttet oss og gitt god veiledning, forteller Hansen. 

Støtte fra LHL

I tillegg til Hansen er det seks spesialsykepleiere som har lært seg å legge PVK med ultralyd og implementert det i egen praksis. Prosjektet fikk støtte fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) til å kjøpe ultralydapparatet de trengte. 

Målet med prosjektet var at pasienter med vanskelig venetilgang skal oppleve færre stikk, en mer komfortabel plassering og praktisk plassering av PVK, få raskere behandling og tryggere administrasjon av medikamenter som kan være veneirriterende, vasoactive eller vevstoksisk. 

De opplever også at andre avdelinger på sykehuset tar kontakt hvis de trenger hjelp.